Live Studio

Bergen Kunsthalls Live Studio er et nytt forsknings- og utviklingsrom dedikert til «Live works» – performative og hybride praksiser innen visuell kunst. Presentasjon av kunstnernes live-praksis (inkludert performance, musikk og dans) er en integrert del av Bergen Kunsthalls kjernevirksomhet og ett ledd i vår ambisjon om å vise frem arbeidet til samtidens kunstnere. Vårt Live Studio åpner opp muligheter for å utvikle og produsere verk i et profesjonelt arbeidsmiljø, i samarbeid med et nettverk av partnere. Nye verk produseres og presenteres gjennom samproduksjoner med internasjonale organisasjoner for å synliggjøre og skape flere plattformer og muligheter for kunstnerisk live-praksis.

Vårt Live Studio er for tiden i en pilotfase, og tildeler rom, utstyr og kuratorisk utveksling og dialog med internasjonale og lokale kunstnere i ulike stadier av det kunstneriske prosjektet. Både basert på invitasjon og gjennom en årlig åpen utlysning.

Live Studio er en unik produksjonsmodell som er innlemmet institusjonen og som kobles til aktuelle diskurser og som i så måte skaper en forbindelse mellom institusjonell læring og kunstnerisk praksis. Live Studio er etablert som en direkte respons på mangelen av utviklingsmuligheter for slike hybride kunstnerpraksiser innenfor den visuelle kunstscenen, samtidig som omfanget av presentasjoner ser ut til å øke i ulike kunstinstitusjoner. Bergen Kunsthall har som mål å gi rom for nyetablerte internasjonale, nasjonale og lokale kunstnere, en innovativ plattform for kunstnerstyrt eksperimentering med lokal gjennomslagskraft og internasjonal profil.