Unge Kunstkjennere

Unge Kunstkjennere (UKK) ble startet våren 2017 som et møteplass for unge kunstinteresserte som skulle arbeide for å gjøre samtidskunst mer tilgjengelig for andre unge. I år ønsker vi å jobbe mer prosjektbasert med Unge Kunstkjennere, der hvert nytt prosjekt skal kunne gi ungdom muligheten til å bli aktivt involvert i institusjonens kreative program, gi anledning til å arbeide med kunstnere og ansatte, få profesjonell erfaring, møte venner og utvikle kreative evner. Med prosjektet ønsker vi å gi unge mennesker en egen stemme i samtidskunstfeltet.

 ©Fra venstre: Vena, Tahani, Bayan, Rama, Charlotte og Alvilde.

Venstredeltakere våren 2023: Vena, Tahani, Bayan, Rama, Charlotte og Alvilde.
Høyredeltakere høsten 2023: Malik, Teyiba, Charlotte, Alvilde, Tahani og Vena.

Våren 2023 ble Rahiima Mahamuud engasjert som produsent for et skriveprosjekt for Unge Kunstkjennere. Skriveprosjektet var knyttet til Festspillutstillingen 2023 Gyre av Camille Norment. Vi ønsket ungdom med ulike kulturelle bakgrunner som skribenter for UKK, med oppfordring om at de skrev med sine ord og sitt språk.

Tanken bak skriveprosjektet er basert på en nysgjerrighet rundt ungdoms tilnærming til kunst, eksempelvis hva som vektlegges når de går inn i en kunstutstilling for å skrive om den, og hvilke ord de bruker for å beskrive opplevelsen. Vi ønsket å nå all ungdom, og gjerne dem som ikke nødvendigvis er interessert i kunst eller har et forhold til kunst fra før. Prosjektet skal åpne opp for nye innfallsvinkler til hvordan man kan snakke om kunst.

Tekster

Om Camille Norment: «Gyre»