Edisjoner

Vår serie med edisjoner er laget spesielt for Bergen Kunsthall. Serien tilbyr unike kunstverk i begrensede opplag fra norske og internasjonale samtidskunstnere. Alt overskudd fra salget går til å støtte Bergen Kunsthalls program og fremtidige prosjekter.

Kontakt
publication@kunsthall.no