Medlemsside

Takk for at du støtter Bergen Kunsthall og er medlem hos oss! Som medlem får du eksklusive forhåndsvisninger av utstillingene, gratis konserter, invitasjoner til fester og arrangementer, mulighet for å ta med en venn på utstillingen, gratis inngang og rabatter hos utvalgte samarbeidspartnere! Se full liste over dine medlemsfordeler under.

Medlemskontakt
Thea Haug
medlem@kunsthall.no
94015050


 • Forhåndsvisninger for medlemmer med kunstnere/kurator tilstede
 • Gratis inngang med følge
 • Gratis inngang på utvalgte konserter og arrangement på Bergen Kunsthalls Landmark program.
 • Tilbudet blir publisert på nyhetsbrev
 • Gratis inngang til konsertserien Utmark
 • Får tilsendt halvårsprogram, medlemsprogram og invitasjoner
 • 10 % medlemsrabatt i bokbutikken
 • 20 % medlemsrabatt på Bergen Kunsthalls egne publikasjoner
 • 30% medlemsrabatt på ”Kunsthistorier” – en serie foredrag om kunst
 • Julelotteriet, første søndag i advent, med trekning av kunstverk på medlemsnummeret
 • 15% rabatt hos Ramme Service i Bergen
 • Gratis inngang på Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet
 • Halv pris på KODE billett

Generalforsamling

Som medlem har du stemmerett ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen er grunnfjellet i driften av Bergen Kunsthall. Her velger våre medlemmer sammensetningen av styret, rådet og valgkomitéen, og godkjenner årsberetning og regnskap. Samtidig får du kunnskap om foreningens planer og kommende utstillingsprogram, og kan selv ytre egne synspunkter og ideer.

Generalforsamling Bergens Kunstforening
Tid: Man 21. mar 2022 18:00
Sted: Bergen Kunsthall 2. etg

Saksliste:
1. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
2. Rådets beretning
3. Årsrapport
4. Revidert regnskap, med revisjonsberetning
5. Valg av:
- Styremedlemmer og varamedlemmer valgkomit 
- Leder av rådet
- Revisor
- Medlem og varemedlem i valgkomité 
6. Innkomne forslag

Styret foreslår endringer i vedtekter, se vedlegg “Forslag endring i vedtekter” 

Det kan ikke treffes bindende beslutninger i andre saker enn dem som er oppført i innkallingen.

Sakspapirene og valgkomiteens innstilling vil bli lagt til gjennomsyn i Bergen Kunsthall og kan lastes på denne siden

Velkommen!
Vennlig hilsen
Julie Andersland, styreleder

Forslag endring i vedtekter
Revisjonsberetning for Bergens Kunstforening 2021
Årsregnskap 2021
Årsrapport 2021


Styret, rådet og valgkomiteen

Styret i Bergens Kunstforening for 2021/2022:

Julie Andersland
Styre leder

Karen Kipphoff
Nestleder

Hallgeir Isdahl
Styremedlem

Daniela Ramos Arias
Styremedlem

Anne-Helen Mydland
Styremedlem

Mai Lahn-Johannessen
Styremedlem

Geir Haraldseth
Varamedlem

Steinar Sekkingstad
Varamedlem

Rådet for 2021/2022 består av:

Jan Fridthjof Bernt
Leder

Bodil Friele
Medlem

Ingrid Haug Erstad
Medlem

Valgkomiteen for 2021/2022 består av:

Cato Løland
Leder

Ragnhild Stolt-Nielsen
Medlem

Charlotte Spurkeland
Medlem

Aslak Høyersten
Varamedlem


Kommende medlemsarrangementer