Videregående

Alle våre formidlingsprogram er gratis for videregående skoler, og består av en omvisning i pågående utstilling.

Metode og mål
Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider.

 • 29. mai – 20. aug.
  Festspillutstillingen 2023: Camille Norment

  1t

  Årets Festspillkunstner er Camille Norment, som arbeider med lyd, skulptur, tegning og video. Norment er også komponist og musiker, noe hun tar med seg når hun jobber med kunsten sin. I mange år har hun vært opptatt av hvordan lyd forplanter seg i et rom, og hvordan arkitekturen og menneskene i rommet kan ha innvirkning på lyden. I Bergen Kunsthall vil hun utforske dette videre og fylle salene med lyd, blant annet vil tonen fra en stor skulptur stående midt i vårt største rom være viktig for opplevelsen av utstillingen. Hele kunsthallens arkitektur vil fungere som et stort instrument, noe som kan bli veldig spennende å gå inn i.

 • 24. apr. – 7. mai
  Masterutstillingen 2023

  Tid: 1 t

  Prosjektet Mylder knyttes hvert år opp mot Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin Masterutstilling i kunst, og gir barn en mulighet til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Barna får først en omvisning i årets Masterutstilling i kunst, hvor ulike teorier om samtidskunst presenteres og debatteres. Deretter er det verksted produsert og holdt av en av byens kunstnere, og på denne måten gis barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, for på denne måten konkretisere det som ble diskutert under omvisningen. Prosjektet avsluttes med utstillingen Mylder, bestående av alle barnas arbeider og kuratert av invitert kunstner. Årets Mylderkunstner er Sara Kollstrøm Heilevang. Informasjon om verkstedet vil sendes ut når det nærmer seg tid for prosjektet!

 • 27. jan – 9. apr
  Water School

  1t

  Vann er viktig for den amerikanske kunstneren Oscar Tuazon. I 2018 startet han opp Los Angeles Water School, som tar utgangspunkt i at vann er bindevevet mellom mennesker og deres omgivelser. Tuazon er opptatt av et bærekraftig levesett, og har kombinert undersøkelser om vann med arkitektoniske strukturer. I Bergen Kunsthall vil han fylle salene med paviljonger vi kan gå inn i, utforske og se ut av gjennom vinduer med tegninger risset inn i. En skulpturell fontene av tre vil bli et viktig element i utstillingen. På grunn av den vil lyden av vann ligge som et bakteppe for de fortellingene om vann vi blir presentert for.

 • Hele året
  Kunsthistorie kurs: Kan et sykkelhjul være kunst?

  1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

  Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

  Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi skal gå nærmere inn på. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

BESTILLING AV PROGRAM
Dager: Mandag – fredag kl. 08.30 – 16.00
Påmelding: formidling@kunsthall.no
Kontakt: Hilde Marie Pedersen, Rasmus Meyers allè 5, 5015 Bergen, tlf. 94015056