Årsrapporter Bergen Kunsthall

Installasjons foto  In the Year of the Quiet Sun, The Otolith Group 2014.

Medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen er grunnfjellet i driften av Bergen Kunsthall. Her velger våre medlemmer sammensetningen av styret, rådet og valgkomitéen, og godkjenner årsberetning og regnskap. Samtidig får medlemmer kunnskap om foreningens planer og kommende utstillingsprogram, og kan selv ytre egne synspunkter og ideer.

Forslag endring i vedtekter
Revisjonsberetning for Bergens Kunstforening 2021
Årsregnskap 2021
Årsrapport 2021