Simon Ling
The Showing Uv It

Installation view Simon Ling: The Showing Uv It, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Simon Ling: The Showing Uv It, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Denne utstillingen av Simon Ling, med helt nye verk og arbeider fra de senere årene, utvider og videreutvikler flere av ideene og temaene fra den foregående gruppeutstillingen «The Noing Uv It». I «The Showing Uv It» belyses disse spørsmålene gjennom en separatutstilling bestående utelukkende av maleri.

Simon Ling er en britisk kunstner som i sitt kunstnerskap befatter seg med en dyptpløyende omgang med maleriet. Lings motiver kan ofte fremstå som banale, med sine gatescener, stilleben, fjell, steiner eller krattskog. Men gjennom en prosess som underlegger disse tilforlatelige scenene en vedvarende og omhyggelig betraktning, transenderer maleriene den umiddelbare hverdagsligheten og antar i stedet en fremmed og tidvis foruroligende kvalitet.

Å se, og det å betrakte, er av grunnleggende viktighet i Lings arbeider. Dette kan synes som en åpenbar karakteristikk av enhver kunstner, og i særlig grad for en maler, men for Ling er virkningen og effektene av persepsjonen av særlig betydning. For Ling er det å se alltid en ekstraordinær handling – ikke bare en mekanisk prosess basert på passiv observasjon, men noe aktivt og bevisst – noe som ikke bare får verden til å tre frem for oss, men også forandrer og oppløser den.

Mange av Lings arbeider er friluftsmalerier, laget ‘en-plein air’. Ling maler på gaten i områder omkring sitt atelier i London, og i mer landlige omgivelser på den britiske landsbygda, i tillegg til parker, ødemarksområder og dyrehager. Han arbeider imidlertid også på atelieret, noen ganger med utgangspunkt i modeller som han lager selv, og andre ganger fra skisser eller basert på hukommelsen. På denne måten får maleriene en sammensatt kvalitet, hvor ulike former for erfaring og observasjoner samlet opp over tid, akkumuleres og føres sammen som en kollaps i det ferdige verket.

Et gjennomgående trekk ved Lings malerier er opplevelsen av en usedvanlig intens omgang med gjenstander (i bredeste forstand), deres selvstendige virkeligheter og relasjoner seg imellom, og vår omskiftelige omgang med dem. Hvert lerret kan leses som en form for «handling» som utspiller seg mellom kunstneren og verden, slik verden fremtrer i det ene øyeblikket, og slik den forekommer gjennom vage og forvridde minner og drømmerier. Lings malerier kan sees som eksempler på det ustabile og vilkårlige ved det synlige. Maleriene anskueliggjør tingenes tilbaketrukne og flimrende tinglighet, og hvordan gjenstander kan sies å sakte utvide seg eller pulsere i den stumme, men strålende realiteten av sin egen materialitet.

Simon Ling (f. 1968) bor og arbeider i London. Utstillingen er kuratert av Martin Clark, og er den hittil største presentasjonen av Lings arbeider, og hans første større utstilling i Norge. Utstillingen vil bli fulgt av en fullt illustrert publikasjon.

27.02. — 05.04.2015

Åpning
27. feb kl. 20:00

Omvisninger
Hver søn
26. feb kl. 18:00 Medlem
1. mar kl. 13:00 Barnefamilier

Plattform
26. mar 19:00 Artist talk med Simon Ling

Related