Michael Dean, Trisha Donnelly, Alex Dordoy, Michaela Eichwald, European Space Agency, Cerith Wyn Evans, Florian Hecker, Russell Hoban, Jenny Holzer, Roger Hiorns, Yngve Holen, Richard Hughes, IBM, Edward Ihnatowicz, Mark Leckey, Simon Ling, Sarah Lucas, Allan McCollum, Robert Morris, Jean-Luc Moulène, Matt Mullican, David Musgrave, Seth Price, Hannah Sawtell, Magali Reus, Paul Sietsema, Michael E. Smith, Rudolf Stingel, Haim Steinbach, Wolfgang Tillmans, Rosemarie Trockel, James Welling, Martin Westwood, Bill Woodrow.
The Noing Uv It

Installation view The Noing Uv It, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift. ©Bergen Kunsthall
Installation view The Noing Uv It, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

«The Noing Uv It» er en utstilling om gjenstander og deres avbildninger, stoff og materiens hukommelse, samt tingenes kjente og underliggende natur. Med en sammenstilling av verk fra over 30 internasjonale kunstnere, i tillegg til andre objekter, teknologier og produkter, tar utstillingen opp muligheten for at det kan finnes en latent primitiv bevissthet i levende og døde materialer.

Kuratert av Martin Clark og Steven Claydon.

Michael Dean, Trisha Donnelly, Alex Dordoy, Michaela Eichwald, European Space Agency, Cerith Wyn Evans, Florian Hecker, Russell Hoban, Jenny Holzer, Roger Hiorns, Yngve Holen, Richard Hughes, IBM, Edward Ihnatowicz, Mark Leckey, Simon Ling, Sarah Lucas, Allan McCollum, Robert Morris, Jean-Luc Moulène, Matt Mullican, David Musgrave, Seth Price, Hannah Sawtell, Magali Reus, Paul Sietsema, Michael E. Smith, Rudolf Stingel, Haim Steinbach, Wolfgang Tillmans, Rosemarie Trockel, James Welling, Martin Westwood, Bill Woodrow.

Tittelen er hentet fra Riddley Walker, en roman skrevet på slutten av 1970-tallet av Russel Hoban, hvor handlingen utspiller seg i et primitivt samfunn som gradvis har vokst frem fra ruinene av en apokalyptisk atomkatastrofe ca. 2000 år tidligere. Boken er skrevet i en fragmentert, fonetisk dialekt – basert på en forvridd etterlevning av engelsk.

Samfunnet er nå organisert med utgangspunkt i en detaljert «undergangsmytologi» som blander sammen en vag erindring av kristen og førkristen teologi, viktoriansk dukketeater, og fordreide minner fra vitenskapen og den tapte sivilisasjonen som en gang ledet til spaltningen av atomet og atom-apokalypsen.

«Eusa wuz lyn on the groun by the river. Thayr apeerd tu him then the Littl Shynin Man, he wuz in 1 peace. Eusa sed, Wy arn you in 2 peaces? The Littl Man sed, Eusa I am in 2 peaces. It is onle the idea uv me that cum tu gether. Yu ar lukin at the idea uv me and I am it. Eusa sed, Wut is the idear uv yu? The Littl Man sed, It is wut it is. I aint the noing uv it I’m jus onle the showing uv it.»
- Russell Hoban, Riddley Walker, 1980

Utstillingen handler ikke «om» Riddley Walker, men tar i bruk deler av tematikken og den poetiske tilnærmingen som finnes i boken, og benytter den som et redskap til å behandle ideer som på ulike måter kommer til uttrykk i utstillingen. Disse ideene omhandler materiens beskaffenhet, helt ned til et subatomært nivå, gjenstandenes tilbaketrukne og glimtvis flimrende forekomster, samt utviklingen av den menneskelige bevisstheten og forestillingen om et «holografisk» univers.

Utstillingen trekker noen linjer tilbake til utvalgte historiske verk og kunstnere, og fremhever disse arbeidenes gåtefulle og intuitive forhold til ulike materialer og stoffers virkninger og bruksområder. Samtidig avdekker utstillingen en affinitet med en rekke yngre kunstnere og deres forhold til objekter, bilder og til verden slik den i dag fremtrer filtrert gjennom den altomfattende digitale virkeligheten. Ved å presentere vitenskapelige oppdagelser fra fysikk og andre forskningsområder, får også mer subtile, fossiliserte og esoteriske elementer anledning til å tre inn i utstillingsrommet. Disse elementene peker i retning av et mer haptisk, kryptert og objektbasert språk; en form for sekulær animisme.

Utstillingen vil bli fulgt av en fullt illustrert publikasjon.

09.01. — 15.02.2015

Åpning
9. januar kl 20:00

Performance
9. januar kl 22:00 performance med Florian Hecker på åpningskvelden

Omvisninger
Hver søn kl 14:00
8. jan kl 18:00 for medlemmer
11. jan kl 13:00 for barnefamilier

Plattform
10. jan kl 14:00 Graham Harman i samtale med Steven Claydon & Martin Clark.

Related