Steven Claydon
The Fictional Pixel and The Ancient Set

Installation view Steven Claydon: The Fictional Pixel and The Ancient Set, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift. ©Bergen Kunsthall
Installation view Steven Claydon: The Fictional Pixel and The Ancient Set, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

I tilknytning til utstillingene «The Noing Uv It» og «The Showing Uv It» viser vi i NO.5 to sentrale videoarbeider av den britiske kunstneren Steven Claydon. Videoene presenteres i en romlig installasjon laget spesielt for utstillingen.

The Fictional Pixel og The Ancient Set (begge fra 2008) har også tidligere blitt vist sammen. De inngår i en serie installasjoner som Claydon gradvis videreutvikler for hver nye visning, og som tidligere har vært vist ved Serpentine Pavillion og FormContent i London, og på LIAF i Lofoten. Begge filmene befatter seg med ideer omkring autentisitet, lingvistikk og etymologi. Filmene ser også på hvordan samtidskulturen kontinuerlig absorberer kulturelle symboler, ideer og produkter fra fortiden, og hvordan disse på betenkelig vis brukes og instrumentaliseres som fiksjon i vår samtid.

The Fictional Pixel bringer sammen funnet materiale som rommer blant annet en reklamevideo for iPhone; opptak fra fremførelser av antikk poesi og musikk, rekonstruert med historisk koloritt; og fordekte referanser til Martin Heidegger, representert i filmen som et Smurfe-motiv. Verket antyder at det kan finnes en sammenheng mellom atomet – først utviklet som en teori i førsokratisk tenkning, som den minste udelelige bestanddel i alt stoff – og pikselen, eller bildeelementet, som først ble tatt i bruk som et begrep av NASA i forbindelse med videooverføringer fra månen. Begge disse elementene benyttes som en base, eller som en slags minste felles bestanddel, i fabrikasjonen av materialiserte «hendelser».

The Ancient Set bygger videre på disse temaene, ved å kombinere bilder av klassisk skulptur (blant annet av Demokrit, filosofen som først forestilte seg atomet) og funnet materiale basert på amatøroppsetninger av antikk musikk og dikterkunst. Bildene sammenblandes til et formalt kaos, ved hjelp av en analog videosynthesizer.

Bruken av både digitale og analoge produksjonsmetoder gjenspeiler motsetningsforholdet mellom den historiske gjenstanden og den spekulative reproduksjonen. Atomer blir piksler, og den oppsamlede effekten transformerer verket til å bli det kunstneren selv kaller «et slags objekt på flukt, eller en konkretisert hendelse». Denne materielle og
skulpturelle kvaliteten ved verket betones ytterligere av måten det inngår i et spesialkonstruert visningsrom.

Steven Claydon (f. 1968) bor og arbeider i London. Claydon er co-kurator for «The Noing Uv It». I tillegg til sin praksis som kunstner har han i tillegg arbeidet med eksperimentell elektronisk musikk i over 20 år. Mest kjent er hans medvirkning i band som Add N to X, Jack to Jack (med Mark Leckey) og Long Meg.

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som har vært vist andre steder i verden de senere årene. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst det siste tiåret, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til og fokusere på utvalgte verk eller utstillinger. Bergen Kunsthall har for denne utstillingen bestilt en ny tekst av Steven Cairns.

09.01. — 05.04.2015

Åpning
9. 1. 20:00

Omvisninger
Hver søndag kl. 14:00
08 jan kl. 18:00 Medlem
11 jan kl. 13:00 Barnefamilier

Plattform
10 jan kl. 14.00 Graham Harman i samtale med Steven Claydon & Martin Clark

Related