Camille Norment
Sylvia threat-grunts and Hannah screams ...

Edisjon: Camille Norment, «Sylvia threat-grunts and Hannah screams ...», 2023.

Camille Norments edisjon for Bergen Kunsthall er et sett med fire silketrykk. Hvert av trykkene viser en halv setning av et sitat fra Gary Tomlinsons banebrytende bok, A Million Years of Music: The Emergence of Human Modernity (Zone Books, 2015): «Sylvia threat-grunts, Hannah screams!» (Sylvia knurrer truende, Hannah skriker) og omvendt. Sitatet er hentet fra adferdsforskningen og erkjennelsen av at det finnes en kausalitet innenfor det å lytte. Norment approprierer sitatet til å skape en romlig loop og et lydverk som kan leses.

De fire verkene må installeres på ulike vegger og i avstand til hverandre innenfor det samme arkitektoniske rommet. Norment la merke til den kjønnede tonen i sitatet. Som en historisk feedback-loop resonnerer den med de vedvarende og gjentagende sykluser der kvinner, uavhengig tid og sted, alltid har måttet forsvare seg som del av sin hverdagsmodus.

Sylvia threat-grunts and Hannah screams …

Silketrykk
Fire deler, hver
Ed 14 + 1 AP
NOK 10 500,-

Har du spørsmål om, eller ønsker å kjøpe, våre edisjoner kontakt mai@kunsthall.no eller besøk vår butikk.

Related