Camille Norment
Festspillutstillingen 2023: Gyre

Bergen Kunsthall er stolte over å kunne presentere Festspillutstillingen 2023 med Camille Norment. Utstillingen forvandler Bergen Kunsthalls gallerier til en installasjon som samler våre fire hovedgallerier til én omfattende lydopplevelse. Norments arbeid ut forsker hvordan lyd forholder seg til kropper, steder og konstellasjoner av liv, historie og tid i disse skjæringspunktene. Utstillingens tittel, «Gyre», refererer til en spiralbevegelse, en virvel, og med akustiske loops og gjentagende lyd, skaper Norment et sonisk landskap som besøkende kan utforske i eget tempo. For første gang i Festspill utstillingens historie fokuserer denne utstillingen på et kunstnerisk verk der lyd er sentralt, og fremhever viktigheten av sansning med hele kroppen, samt arven av tverrfaglig praksis.

I utstillingen i Bergen Kunsthall vil hvert av galleriene inneholde verk som aktiverer rommet gjennom ulike former for lydproduksjon. Selv om noen av disse verkene er spektakulære og store i skala, inntar de rommene som diskré objekter som utnytter den aktive akustikken i Kunsthallens gallerier. Et stort verk i messing, presentert i det største galleriet, er sentrum for en kompleks feedback-installasjon der den omkringliggende støyen i rommet blir en del av de fremtidige bevegelsene i lyden vi lytter til. På tvers av galleriene inneholder komposisjonen i tillegg polyfoniske trommelignende rytmer, sammen med lyder av stemmer og klapring av tenner produsert av andre objekter i utstillingen. Komposisjonen er tilpasset Kunsthallens rom, og gjennom åpne dører koples lydene sammen og forstyrrer hverandre. I tillegg vil Norment vise en serie nye arbeider på papir, laget gjennom prosesser med lyd og magnetisme, jern og regnvann. Oppe i andre etasje har Norment skapt et rom for fordypning med et utvalg av LP-plater og publikasjoner som skaper en kontekst til verkene i utstillingen.

Norments arbeid bygger på et prinsipp som kan kalles «kulturell psykoakustikk», en undersøkelse av sosiokulturelle fenomener gjennom lyd og musikk. Hennes arbeid tar spesielt for seg ideer om sonisk og sosial dissonans, for eksempel fenomenet feedback, som ofte oppfattes som et problem og vanligvis fjernes i lydproduksjon. Som en lyd som genereres gjennom en akustisk loop, peker feedback på grunnleggende mekanismer for evolusjon og friksjonen mellom fremgang og ødeleggelse. Norment er interessert i det soniske og dets muligheter for å skape opplevelser der sanseinntrykk og miljøer flettes inn i hverandre, i tillegg til handlingsrommene dette åpner for lyttere til å reflektere både alene såvel som i et kollektivt delt rom.

En ny publikasjon vil bli utgitt mot slutten av utstillingen, med tekster av Nina Sun Eidsheim, Kathryn Yusoff og Camille Norment.

Camille Norment er en visuell kunstner, komponist og utøver. Hun har vært bosatt i Norge siden 2004, og representerte Norge i den 56. Veneziabiennalen for kunst i 2015 med det omfattende tredelte prosjektet Rapture.

Handout PDF

Åpning
Tor 25. mai 13:00 Gratis
Utstillingen åpnes på trappen av Bergen Kunsthall av direktør Axel Wieder, i nærvær av H.M. Dronning Sonja

Gratis åpningshelg
Fre 26. – søn 28. mai 11:00 – 17:00
Gratis inngang på utstillingen hele åpningshelgen!

Utstillingen er også åpen
Man 29. mai
Man 05. jun

Omvisninger
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 Barnefamilier
Tir 23. mai 18:00 Medlemmer

Plattform: Camille Norment
Lør 27. mai 14:00 Gratis
Kunstnersamtale

Samtaler avslutningshelg:
Nina Sun Eidsheim og
Gary Tomlinson
Lør 12. aug 14:00 Gratis
Samtale

Related