Wir Haben Keine Probleme

Bergen Kunsthall tar i utstillingen” Wir haben keine probleme” pulsen på Berlins unge kunstscene, ved å presenterer fem sentrale gallerier fra det vitale miljøet i gallerigaten Brunnenstrasse.

Årets BergArt-festival kretser omkring Berlin som sentralt knutepunkt i europeisk samtidskunst. I den anledning inviterer Bergen Kunsthall fem unge Berlinbaserte gallerier til en felles presentasjon av byens unge kunstscene. I en kort og intens periode flyttes sentrale deler av den pulserende gallerigaten Brunnenstrasse til Bergen Kunsthall, og vil her sette sitt preg på hele huset; inkludert No.5 og Landmark.

Utstillingen er produsert og kuratert av Bergen Kunsthall i samarbeid med galleriene Amerika, Galerie Birgit Ostermeier, Invaliden1, Galerie Martin Mertens og Curators Without Borders.

På få år har Brunnenstrasse, en langstrakt gate i nordre del av bydelen Mitte, gjennomgått en påtakelig forvandling som på mange måter er typisk for kunstbyen Berlin. Fra å være et relativt bortgjemt strøk, er Brunnenstrasse i dag en tettpakket kunstløype. Blant de falleferdige husene og gapende tomme butikkfasadene dukker det opp stadig flere nye gallerier med ung profil i et eksplosjonsartet tempo. Brunnenstrasse ligger ikke langt fra den veletablerte gallerigaten Auguststrasse med sentrale institusjoner som Kunst-Werke og et uoverkommelig stort antall private gallerier. Brunnenstrasse fremstår akkurat nå som det unge alternativet, hvor man når som helst kan oppleve et stort spenn av ung Berlinbasert samtidskunst.

Det er umulig å ha full oversikt over Berlins kunstverden. Nye gallerier kommer til hver måned, andre skifter navn, opphører eller gjenoppstår. Utstilingen Wir haben keine Probleme tar pulsen på et avgrenset område i Berlin akkurat nå. På den måten er den både et utsnitt av kunstbyen Berlin, og en presentasjon av den spesielle energien som preger scenen i Brunnenstrasse for øyeblikket. Fordi Berlin er et møtepunkt for kunstnere i Europa, er utstillingen følgelig ikke bare en presentasjon av tyske kunstnere. Flere andre nasjonaliteter er også representert.

Berlin har siden nittitallet hatt en enorm konsentrasjon av kunstnere, forfattere, designere og musikere. Også norske kunstnere har tradisjon for å etablere seg i Berlin for lettere å bli del av det internasjonale kunstlivet. Billige bo- og leveforhold, kombinert med et omfattende kunstliv, har gjort at man i dag regner med at det befinner seg et sted mellom 4000 og 5000 kunstnere i byen.

Tittelen Wir haben keine Probleme reflekterer denne atmosfæren der alt synes mulig. Den utviklingen man har sett i Brunnenstrasse, kunne trolig ikke skjedd mange andre steder enn nettopp i Berlin. Tittelen er likevel ikke uten ironi. Berlin er også en by full av uløste problemer. Det sies spøkefullt at ingen jobber i Berlin — alle er enten kunstnere eller politikere. Dette viser til en mer alvorlig side av den situasjonen som muliggjør den høyaktive kunstscenen. Berlin er en by på randen av konkurs, med en gjeld på 63 milliarder euro og en arbeidsledighet på nærmere 20%. Politikere forsøker å markedsføre byen som “poor but sexy”, noe som tydeliggjør dobbeltheten som preger byen. Det som er attraktivt er det samme som skaper alvorlige problemer for byens innbyggere. Turister og kulturarbeidere inntar byen i økende grad, samtidig som byen sliter med vedvarende strukturelle og økonomiske problemer.

Først og fremst er Wir haben keine Probleme en presentasjon av kunstproduksjonen og energien man finner i Brunnenstrasse. Utstillingen vil romme et mangfold av medier, fra skulptur og installasjon, til maleri, fotografi og video. Denne diversiteten reflekterer Brunnenstrasse og de ulike gallerienes satsingsområder. Et fellestrekk ved mange av arbeidene er en upretensiøs og røff lekenhet, men ofte med et underliggende alvor. Utstillingen vil på ulike måter gjenspeile tittelens dobbelthet, der utsagnet Wir haben keine Probleme eller det engelske No problem også er språklige topos man bruker til å dekke over eksisterende problemer. Mange spør seg hvor lenge Berlin klarer å skaffe midler til å holde det tungt subsidierte kulturlivet oppreist. I en by der det nesten ikke finnes arbeid, ser det ut til at man fortsetter å leve uproblematisk så lenge man kan.

BergArt er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturfond. I anledning årets BergArt tar både Hordaland Kunstsenter og Bergen Kunsthall opp aktuelle aspekter ved samtidskunstfeltet i Berlin. Hordaland Kunstsenters parallelle utstilling “Zeroing” med den Berlinbaserte kunstnergruppen FMSW åpner 12. oktober.

Selvpresentasjoner fra galleriene i Brunnenstrasse
Landmark
Onsdag 17. oktober kl. 19.00

I forkant av utstillingen Wir haben keine Pobleme inviterer vi til en presentasjon av de medvirkende galleriene fra Brunnenstrasse. Et av særtrekkene ved Brunnenstrasse er gallerienes mange ulike organisasjonsformer. Flere unike driftsmodeller plasserer disse galleriene i et tvetydig mellomsjikt mellom den kommersielle, private galleriverden og de uavhengige kunstnerdrevne initiativene. Såkalte Produzentengallerie er et eksempel på en modell der en gruppe kunstnere sammen finansierer galleridriften med ansatt gallerist, samtidig som kunstnerne i stallen selv stiller ut i galleriet med jevne mellomrom. Resultatet av de ulike organiseringsformene er ideelt sett en høy profesjonalitet, der unge kunstnere raskt får innpass på viktige kommersielle arenaer, samtidig som mye av energien og eksperimenteringslysten fra den uavhengige og alternative kunstscenen ivaretas.

I en by som Bergen er det verdt å merke seg hvordan klimaet i Berlin har lagt til rette for en rekke slike modeller der unge kunstnere evner å skape sin egen plattform. Den senere tiden har det vært mye snakk om en voksende undergrunnsscene i Oslo, men i Bergen er det enda en mangel på denne formen for alternative visningsarenaer. I en aktiv kulturby som utdanner mange unge kunstnere hvert år er det avgjørende å skape visningsarenaer som kan ta hånd om dette viktige undertrykket i kunstscenen. I Brunnenstrasse ser man nettopp mange eksempler på kreative initiativer som på kort tid har skapt et grunnlag for suksess for mange av de involverte kunstnerne.

Landmark: Videoprogram
Torsdag 25. oktober kl. 20.00
Et kuratert videoprogram følger utstillingen Wir haben keine Probleme. Her vises arbeider av kunstnere med tilknytning til Brunnenstrasse.

Landmark: Installasjon
En viktig bakgrunn for prosjektet Wir haben keine Probleme var Bergen Kunsthalls møte med kunstnerne i galleriet Stedefreund i Berlin. En av disse kunstnerne, Alexandra Schumacher, er spesielt invitert til å lage en installasjon for Landmark i denne utstillingsperioden.

Dato: 18. Januar – 16. mars 2008
Gallerier Fra Brunnenstrasse i Berlin
BergArt Festival 2007

Kunstnere: Ruí CalÇada Bastos, Sergio BelinchÓn, Viktoria Binschtok, Antje Blumenstein, Peggy Buth, Christina Dimitriadis, Paul Ekaitz, Sven Johne, Danius Kesmanis, Daniel Knorr, Alexej Meschtschanow, Antonio Mesones, Katja Pfeiffer, Christian Schönwälder, Alexandra Schumacher, André Tempel, Santiago YdÁÑez.