Urbanomic: The Ultimate Yarnwork

Urbanomic er et britisk forlag og en kunstorganisasjon som fokuserer på tverrfaglig tenkning og produksjon. I Bergen Kunsthall samarbeider direktør Robin Mackay med kunstneren Paul Chaney om å utvikle et eget forskningsprogram som erstatter forestillingen om site-specificity med konseptet plot. Et plot er et spor som følger lokale fenomener tilbake til deres globale betingelser. Det er også et avgrenset område, definert for et spesielt behov, men som samtidig alltid bevarer en tilknytning til sin “utside”. Med utgangspunkt i narrative strukturer hentet fra spenningsromanen, krim, og postapokalyptiske scenarioer (som i Russell Hobans roman Riddley Walker), vil Urbanomic utvikle og iverksette en metodologi som åpner opp objekter og steder, og avslører deres iboende labyrintiske plot.

Upstairs: Bergen Kunsthalls nye residency-program inviterer organisasjoner til å ta over prosjektrommet i 2. etasje og forvandle det slik de ønsker. I husets kjerne skal det skapes en tverrfaglig arena i kontinuerlig forandring: fra åpent verksted eller forskningsstasjon, til forlagshus, klasserom eller popup butikk.

Upstairs