Tracing Space

Tracing Space er en utstilling som på ulike måter utforsker rom, grenser, arkitektur, geografi, det monumentale og det kroppslige.

Gjennom fotografiske medier, tekst, dokumentasjon og redigering, presenterer kunstnerne ulike virkelighetsbilder. Verkene balanserer konstruksjon og dokumentasjon slik at betrakteren har mulighet for å danne seg en personlig lesning av verkene.

Doris Frohnapfel BORDER -HORIZON
Doris Frohnapfel viser bilder fra serien BORDER -HORIZON, der hun har fotografert grenser og grenseområder i det nyformede Europa.
De politiske dimensjonene av det utvidede Europa balanseres mot en personlig tolkning, et kunstnerisk blikk, og hukommelsens filter som til enhver tid nyanserer måten vi ser verden på. Med utgangspunkt i temaer som tid, sted og historie presenterer kunstneren fotografier, slideshow og video.
Fotografiene er som oftest folketomme. Murer, gjerder, vakttårn, skilt, barrierer og kontrollbaser utgjør en arkitektur av grensemarkører som betrakterens oppmerksomhet stadig trekkes mot. Med prosjektet følger også en bok med dokumentasjoner og tekster av Ulli Seegers og Doris Frohnapfel.

Karen Kipphoff/ Trond Lossius STAGED SPACES
Karen Kipphoff har i flere år arbeidet med prosjekter rundt offentlige og private steder, og deres skiftende betydninger.
I verket STAGED SPACES undersøker Kipphoff bl.a. hvordan monumental skulptur i byrom fungerer som visuelt utrykk for makt og ideologi. Hun retter blikket mot land som Tyskland, Romania og Russland, og undersøker hvordan den visuelle retorikken forandrer seg med de skiftende maktforholdene. De siste tiårene har offentlige rom mistet betydning, samtidig med at områder som tidligere ble ansett som private, f.eks. hjemmet og kroppen, ikke lenger er det. I denne installasjonen samarbeider Karen Kipphoff med Trond Lossius. De to kunstnerne kombinerer ulike medier som reflekterer utviskningen, overskrivingene, og overlappingen mellom det private og det offentlige.

Dan Mihaltianu DIVIDED
Dan Mihaltianus verk DIVIDED er en visuell utprøving av parallelle virkelighetsversjoner og ulike synsvinkler i en delt verden.
Mihaltianu tar utgangspunkt i skiller som offentlig/ privat, maskulin/ feminin etc. Hvordan vi deler opp verden og hvor vi selv setter grenser står sentralt her. Definering og oppdeling er ikke bare kime til konflikter, tiltrekningen som oppstår gjennom motsetninger er også en viktig dimensjon i verkene. Prosjektet består av en flerkanals video- og lydinstallasjon.

Jeremy Welsh MOVING TOWARD / DRAWING BACK /PASSING THROUGH / EACH MOMENT IN TIME A POINT IN SPACE
Jeremy Welsh viser MOVING TOWARD / DRAWING BACK /PASSING THROUGH / EACH MOMENT IN TIME A POINT IN SPACE, en installasjon bestående av videoprojek-sjon, lyd og foto. Hovedmotivet hos Welsh er fysisk og virtuell arkitektur. Anonyme mennesker beveger seg gjennom virkelige byrom og konstruerte medierom. Prosjektet tematiserer kunstneren som »virkelighets-vitne», og utforsker blikket og bildets rolle i et mediemett samfunn.
Bilder, både i former av video og foto, er samlet inn fra ulike byer verden over, og deretter redigert og bearbeidet. Disse bildene danner en slags database som utgjør en virtuell verdensby. Elementer av byene møter hverandre og danner hybrider.

Doris Frohnapfel bor og arbeider i Køln. Karen Kipphoff bor og arbeider i Bergen og -Berlin. Dan Mihaltianu bor og arbeider i Berlin, Bucharesti og Bergen, og Jeremy Welsh bor og arbeider i Bergen. Alle fire har stilt ut internasjonalt siden 1980-tallet. Tracing Space er deres første felles utstilling.

Prosjektet Tracing Space er støttet av Norsk Kulturråd og Kunsthøgskolen i Bergen.

Dato: 25. november – 20 desember 2005

Kunstnere: Doris Frohnapfel, Karen Kipphoff & Trond Lossius, Dan Mihaltianu & Jeremy Welsh