Svein RønningG Hjemløse Prototyper

I Galleri No.5 presenterer Bergen Kunsthall et utvalg av Svein Rønnings første grafiske arbeider.

Som medlem av den bergensbaserte kunstnergruppen LYN på 70-tallet, hentet Svein Rønning impulser fra pop og konseptkunsten i England og USA. Rønning er en av få i Norge som konsekvent har jobbet med popkunstens uttrykk og dens idémessige utgangspunkt. Humor og massekulturelle referanser er kombinert med alvorlige undertoner og samfunnsaktuelle diskusjoner.

Bergen Kunsthall ønsker å trekke frem disse arbeidene for å fokusere på et kunstnerisk uttrykk som i stor grad trekker linjer til dagens kunstproduksjon. I de senere år har yngre kunstnere vist en sterk kobling til visuelle virkemidler fra 70-tallet, både i maleriet og i kunstproduksjonen generelt.

Arbeidene som blir vist i denne utstillingen er fotobaserte silketrykk laget i perioden 1972-1982. Noen av bildene er mer eller mindre rene foto, der Rønning har arbeidet med ulike fargeklanger. I andre arbeider har fotoforelegget nesten blitt borte i fargelag og maleriske bearbeidelser.

Svein Rønning (f.1946) bor og arbeider i Bergen og har sin utdannelse fra Kunst og Håndtverksskolen i Bergen og Kunstakademiet i Warszawa. Siden begynnelsen av 70-tallet har han hatt en betydelig utstillingsvirksomhet og spilt en viktig rolle på den norske kunstscene.

Dato: 11. mars – 17. april 2005