James Richards & Steve Reinke
Squeezing Sorrow from an Ashtray

“Squeezing Sorrow from an Ashtray” er et videoverk satt sammen og utarbeidet av kunstner James Richards og kurator Steven Cairns. En tidligere versjon, ved navn «Bare down, breathe», ble fremvist én gang på Richards soloutstilling ved Kunstverein München, og en senere versjon ved navn Do You Love Me? er vist ved Stedelijk Museum i Amsterdam.

Noen av ideene og tankene som har ført til utvalget kommer fra et tidligere samarbeid mellom Richards og amerikanske Steve Reinke, hvis arbeid også er inkludert i programmet. I 2009, begynte Richards en postutveksling med Reinke, de to kunstnerne sendte hverande videoklipp brent på DVD-er da Richards bodde i London og Reinke i Chicago. Resultatet var den kollaborative videoen Disambiguation (2009), som Richards og Cairns har trukket flere utdrag fra, og videreutviklet tematikken til.

Med verk fra kunstnere som Michel Auder, Charlemagne Palestine, Cerith Wyn Evans, Sadie Benning og Josh Tonsfeldt får verket et distinkt lavteknologisk og dagbokaktig preg. Flere av verkene har en særegen intimitet, og engasjerer med personlige og hverdagslige interesser, lidenskap, og lyster på én side – mens de samtidig viser frem den foruroligende nærheten og det psykologiske rommet video kan oppta som et slags surrogat for bevissthet eller kropp.

Flere av arbeidene bruker en nærmest post-strukturalistisk metode, som eksplisitt utnytter og avslører mediet og materialiteten i video. Andre har mer poetiske og narrative sekvenser, som Auders Do You Love Me (2013), som Richards beskriver som en «tilbakelent Odyssé. En rekke videokameraopptak, fra snutter av båtturer, til folk som lager kveldsmat, til bading av barn, til fotografier av punkmalerier. Alle disse lagt over hverandre, glidende fra scene til scene, sendt av gårde på et vindblåst klingende lydspor.» Alle verkene diskuterer idealet ved ritualer, uansett hvor banale eller hverdagslige – og trangen etter å fange, elske og dyrke våre mest private drifter mens vi samtidig må finne en måte å leve og være i en verden på, med andre, som deler, viser og kobler seg sammen.

James Richards (f. 1983) er kunstner basert i Berlin. Steven Cairns (f. 1983) er forfatter og Associate Curator ved Artists Film and Moving Image ved Institute of Contemporary Arts i London.

Åpning
30. okt kl. 20:00

Omvisninger
Hver søndag kl. 14:00
29. okt kl. 18:00 Medlemmer
1. nov kl. 13:00 Barnefamilier