Sonic Presence

Lyd er et stadig mer utbredt medium på samtidskunstscenen, noe som gjør utstillingsrommet også til et rom for lytting. Sonic Presence viser et utvalg internasjonale kunstnere som jobber med auditiv installasjonskunst i utstillingsformat. Sonic Presence er produsert av Bergen Kunsthall og er et samarbeid med samtidsmusikkfestivalen Borealis. Co-kurator: Steinar Sekkingstad.

Lydkunstfenomenet viser at lyd kan være kunstnerisk interessant på andre måter enn som musikk i konsertsalene. Kunsthallen er derfor blitt et naturlig sted for auditive kunsterfaringer, og på den inngår utstillingen på mange måter som en egen konsert i Borealis sitt festivalprogram. Men der konserter har en avgrenset tidsramme, strekker denne frosne konserten seg ut over det tradisjonelle formatet. I stedet for at publikum kommer og går samtidig, kan man på utstillingen kontrollere sin egen tidsbruk i møte med kunstverkene og lyttesituasjonen.

Utstillingen byr på et utvalg internasjonalt anerkjente komponister og billedkunstnere innenfor dette feltet. Fellesnevneren er en tilstedeværelse eller et nærvær av det auditive. Dette nærværet kommer til uttrykk på ulike måter, fra det rent klanglige til et meningsmettet lydmateriale. Flere av kunstnerne artikulerer også lyden visuelt i romlige installasjoner. Den auditive erfaringen oppleves derfor både klanglig, konseptuelt, fysisk og visuelt i Sonic Presence.

Finnbogi Pétursson er anerkjent både hjemme på Island og ute. Betegnelsen lydkunstner er særdeles passende på Pétursson. Manifestasjoner av auditive fenomener er gjennomgående i hans omfangsrike produksjon, ofte i form av vakre, romlige installasjoner som innbyr til langvarig meditativ kontemplasjon. Til utstillingen presenterer Pétursson en ny installasjon spesielt produsert for Bergen Kunsthall.

Stephen Vitiello er blant de fremste lydkunstnerne i amerikansk samtidskunst. Med bakgrunn fra blant annet punk- og støyscenen på syttitallet, etablerte han seg på nittitallet som installasjonskunstner med lydbaserte kunstverk. Vitiello er mest kjent for sine opptak fra World Trade Center, hvor lyder både fra utsiden, innsiden og fra selve bygningskroppen til skyskraperne tas i bruk. Til Sonic Presence har vi hentet en av Vitiellos høyttalerinstallasjoner hvor lyden fysisk vises frem, uten at den er hørbar for betrakteren.

Bernhard Lang fra Østerrike er representert på Borealis både med konserter og med en lydinstallasjon i Bergen Kunsthall. Langs poetiske musikk presenteres i dette tilfellet i form av en flerkanals romlig installasjon, hvor lytteren beveger seg mellom lydkildene. I tillegg benytter Lang hengende lyskilder som et element i sin installasjon. Musikken erfares både i en lydlig artikulasjon av et rom og et musikalsk tidsforløp.

Susan Hiller har i en årrekke jobbet med det som finner sted mellom det hverdagslige og det paranormale. Drømmetilstander og det ubevisste som alternative erfaringsformer er et gjennomgangstema. Lyd har vært en fellesnevner for mange av hennes arbeider. Magic Lantern fra 1987 kan i dag kalles en klassiker hvor den visuelle og den auditive erfaringen integreres. Installasjonen består av lysbildeprojeksjoner og et lydspor hvor dikotomien mellom det synlige/usynlige og hørbare/ikke hørbare tematiseres. Lydmaterialet er basert på den myteomspunne latviske forskeren Konstantin Raudive som angivelig kunne feste meddelelser fra de døde på lydbånd. Stemmer fra det hinsidige som normalt ikke er hørbare, kunne ifølge Raudive fanges fra stillheten og materialiseres av båndopptakeren.

Canadiskfødte Janet Cardiff er et veletablert navn på samtidskunstscenen. Gjennom sine samarbeid med George Bures Miller, er hun representert i et stort antall utstillinger og samlinger verden over. Sonic Presence viser en av kunstnerparets mange installasjoner der lyden spiller en vesentlig rolle. Night Canoeing (2004) er en video- og lydinstallasjon hvor både det filmatiske og det lydlige materialet er hentet fra en nattlig kanotur. Betrakteren blir sittende i padlerens posisjon hvor mørket og lyden skaper en fengslende og ladet atmosfære, understreket av den rytmiske lyden fra padlingen.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og British Council.
Takk også til Lydgalleriet for samarbeid i forbindelse med Bernhard Langs installasjon

Bilde: Night Canoeing, 2004, Janet Cardiff & George Bures Miller Courtesy Galerie Barbara Weiss, Berlin

Dato: 10. mars – 02. april 2006

Kunstnere: Steven Vitiello, Finnbogi Pétursson, Susan Hiller, Janet Cardiff, Bernhard Lang