Skate Culture

Rullebrettkulturen er en av våre sterkeste visuelle subkulturer. Den tidligere forbudte aktiviteten har de siste årene blitt retningsgivende, ikke bare innenfor ungdomsmiljøer, men også blant kunstnere, arkitekter og forskere. Utstillingen Skate Culture undersøker den voldsomme visuelle produksjonen som omgir rullebrettkulturen i dag. Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall og Preus museum. Kuratorer er Jonas Ekeberg og Gardar Eide Einarsson.

Med utspring i surfemiljøet i California og senere forgreninger til musikk, moter og gatekunst, har skateboardkulturen bredt seg over kloden med vekt på individualitet, frihet og en overskridende blanding av lek og idrett. Med nære bånd til for eksempel undergrunnsmusikkens punk- og hard core-scener, har skaterne utviklet en særegen visualitet der bruk og gjenbruk av visuelle klisjeer er fremtredende elementer.

Skatekulturen er også en kamerakultur, der fotografi og film/video er en integrert del av det sosiale miljøet. Dokumentasjon av egne aktiviteter spres gjennom effektive og eksklusive distribusjonskanaler i blader, videoer og DVDer. Dette fotografiske aspektet ved skateboardkulturen står sentralt i utstillingen. Den enorme produksjonen av bilder og visuelle tegn som brettkulturen omgir seg med, får verdi som en samlet visuell kultur, ikke nødvendigvis som enkelte kunstverk. På den måten viser utstillingen en liten del av “den andre” fotohistorien. Denne handler ikke bare om de store fotokunstnerne, men for eksempel om en subkulturs aktive bruk av en bestemt fotografisk visualitet.

Alle disse kjennetegnene ved skateboardkulturen er blitt utnyttet av billedkunstnere, med Mark Gonzales (US) og Ed Templeton (US) som to av de mest kjente internasjonale navnene. Et karakteristisk trekk ved disse kunstnerne er at de blander en fotografisk snapshotteknikk med andre visuelle uttrykksformer. Det hele er preget av enkel teknikk og rask omsetning, ikke ulikt graffiti og ekspressivt maleri. I Tyskland har Miche Majerus omgjort et museum til skateramp. I Skandinavia har blant annet Jakob Kolding (DK) og Gardar Eide Einarsson (NO) markert seg med et urbant og politisk blikk på skateboardkulturen.

Det er kanskje fremfor alt skateren som symbol – og som en slags motkulturell arketyp – som har opptatt både samtidskunstnere og teoretikere de senere årene. Rullebrettkjøringen handler om å ta byrommet i besittelse, om ikke å la seg stoppe, og om å eksistere som ungdomskultur på egne premisser – uavhengig av kommersielle og pragmatiske hensyn i en bykultur. På den måten kobles skateren direkte til sosiale og politiske spørsmål.
Brettkulturen er relevant for diskursen omkring kontemporær visuell kultur som beveger seg i grenselandet mellom samtidskunst og andre kulturelle fenomener. Dette vil diskuteres på seminaret Curating Visual Culture på Landmark lørdag 14. otober kl 13 00 – 18 00.

Prosjektet Skate Culture er av ambulerende karakter, og drar således veksler på lokale krefter knyttet til det enkelte visningssted. I denne sammenheng vil skatemiljøet i Bergen involveres i det som skjer i og rundt Kunsthallen i utstillingsperioden. En hel utstillingssal vil vies lokale skatere og deres bilder. Dessuten vil det vises film i Landmark, samt at det vil være flere “stunts” i det bergenske byrommet.

Skate Culture inngår som del av BergArt-festivalen. Utstillingen er også en del av Hybride Produksjoner; en serie utstillinger og samarbeidsprosjekter som Bergen Kunsthall vil produsere frem til 2007. Hybride Produksjoner fokuserer på billedkunstens grensesnitt og er produksjoner basert på samarbeid mellom kunstnere, kulturaktører og ulike institusjoner.

Produsert av: Preus Museum og Bergen Kunsthall
Støttet av: Norsk kulturråd, Bergen Kommune, Sparebanken Vest, Fritt Ord og Goethe Institut Oslo.
Produksjonspartner: Fotophono

Bilde: Ed Templeton Mike, Davenport, Iowa 1998

CURATING VISUAL CULTURE
Seminar på Landmark 14. oktober kl 13.00 – 18.00

I forbindelse med Skate Culture arrangeres seminaret Curating Visual Culture i Bergen Kunsthall. Seminaret tar sikte på å fremheve noen av de spørsmålene som aktualiseres når kunstinstitusjoner forholder seg til visuell kultur generelt og subkultur spesielt. Bergen Kunsthall har tidligere presentert graffitiprosjektet Femte Veggen, utstillingen Game Dump og viser denne høsten Skate Culture i samarbeid med Preus Museum. Denne type utstillingsprosjekter fokuserer både på subkulturen i seg selv, men også på kunstnere som tar utgangspunkt i – og bruker – nettopp disse kulturelle fraksjonene. I et felt der hybrider skapes, reises også ulike spørsmål. Er det slik at graffiti, dataspill og rullebrettkjøring skal sees som kunst når dette vises i et galleri? Er galleriet et sted der subkulturer blir ufarliggjort? Eller kan relasjonen mellom kunstinstitusjonen og gatekulturen bli produktiv?

For teoretikere innen urbanitet og arkitektur, har brettkjøreren blitt et eksempel på en aktør som aktivt tar det offentlige rom i sin besittelse. Ofte på måter som strider både mot planlagt bruk, mot kommersielle og pragmatiske hensyn, og mot lovlige bestemmelser. I dette lyset blir skateren en figur som egner seg som utgangspunk for diskusjoner om hvem som eier det offentlige rommet. For flere av kunstnerne i Skate Cultre er skatingen interessant nettopp i sin demonstrasjon av de mulighetene som ligger i en alternativ bruk av gaterommet. Representerer slike perspektiver en overdreven heroisering av skateboarderen som politisk aktivist, eller har vi noe å lære av brettkjørernes alternative bruk av arkitektur og bymiljø?

De siste årene har begrepet ‘visuell kultur’ utviklet seg til et høyst nødvendig redskap i forståelsen av forholdet mellom samfunnet, mediene og kunsten. Med vektleggingen av samtidsdokumentasjon i museene og hybriduttrykkene innenfor samtidskunsten er følgende spørsmål blitt påtrengende: Hvordan formidler vi kontemporær visuell kultur? Skate Culture danner en ramme for å diskutere sentrale aspekter både ved skateboardkulturen i seg selv, men også kunstinstitusjonenes rolle i dagens kunstfelt, der grensene mellom marginale, subkulturelle miljøer og samtidskunsten blir stadig mindre tydelige.

PROGRAM

ÅPNING:
13 00 – 13 15
Ved Solveig Øvstebø, intendant Bergen Kunsthall

Del 1: SKATE AND THE CITY

13 15 – 14 00
Ocean Howell (USA):
“Skateboarding through the neoliberal city: architecture, youth culture and the cultivation of flexibility”

14 00 – 14 30
Una Voss Christophersen (NO):
“Space and resistance. Skating at The Oslo City Hall Plaza”

14 30 – 14 45
Replikk: Espen Rahlff (NO), 3RW Architects

14 45 – 15 15
Pause

Del 2: SUBCULTURE AND THE ART WORLD

15 15 – 16 00
Jan-Erik Lundström (SE):
“What do we do when we curate visual culture? Making the leap: from contemporary art to visual culture”

16 00 – 16 30
Jocko Weyland (USA):
“Letters from the living to the dead – skateboarding and the art world”

16 30 – 17 00
Jonas Ekeberg (NO):
“Curating visual culture”

17 00 – 17 15
Replikk

DEL 3: DISCUSSION

17 15 – 18 00
Ordstyrer: Grethe Melby (NO)

Dato: 13. oktober – 29. oktober 2006

Kunstnere: Pontus Alv (SE), Cheryl Dunn/Mark Gonzales (US), Gardar Eide Einarsson (NO/US), Marius Engh (NO), Wiebke Groesch/Frank Metzger (DE), HSK, Tuukka Kaila (FI/UK), Jakob Kolding (DK/DE), Fred Mortagne (FR), Mike O’Meally (AUS), Scott Pommier (CAN), Tommy Solstad (NO), Craig Stecyk (US), Deanna Templeton (US), Ed Templeton (US).