Silberkuppe - Under One Umbrella

I løpet av litt under to år har Silberkuppe blitt et av Berlins mest pulserende prosjektrom for samtidskunst. Det lille galleriet på 25 kvadratmeter drives av Dominic Eichler og Michel Ziegler som under navnet Silberkuppe har arrangert en lang rekke foredrag, utstillinger, presentasjoner, filmvisninger, konserter og performancer siden mai 2008. På bakgrunn av en stor interesse og entusiasme for Silberkuppes aktiviteter og tilnærmingsmåte til kunstfeltet, har Eichler og Ziegler blitt invitert av flere europeiske kunstinstitusjoner til å gjøre prosjekter også utenfor galleriet i Berlin. For Silberkuppe har dette ført til en ”Europaturné” som avsluttes med en stor utstilling i Bergen Kunsthall.

Silberkuppe arbeider med et internasjonalt spenn av billedkunstnere og andre kulturaktører. Prosjektene har ofte et stort spenn, på tvers av generasjoner og på tvers av kunstneriske medier og uttrykksformer. Silberkuppes tilnærming til kunstfeltet handler om å utfordre etablerte presentasjonsformer, medieringsformer og utstillingskonvensjoner. Veletablerte kunstnere sammenstilles ofte med ferske og nyutdannede kunstnere, eller kunstnere fra tilstøtende felt blir valgt ut for å kaste nytt lys på et kjent kunstnerskap. Siden starten har Silberkuppe vektlagt det diskursive og sosiale aspektet ved sine prosjekter. Med utgangspunkt i en kunstscene som har hele verden som virkeområde, tilbyr Silberkuppe et slags brennpunkt og sosialt møtested for utveksling og eksperimentering.

Med utstillingen Under One Umbrella i Bergen Kunsthall oppsummerer og avslutter Silberkuppe sin serie med institusjonelle intervensjoner. Gjennom utstillinger ved Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (2009), Hayward Gallery Projects Space (2009) og Museum für Gegenwartskunst Basel (2010) har Silberkuppe hatt anledning til å gjennomføre prosjekter som på forskjellige måter inngår i de etablerte institusjonene. Som en kulminasjon av denne utstillingsrekken vil Silberkuppe bringe sammen, ”under one umbrella”, både helt nye arbeider og et utvalg prosjekter som har vært muliggjort som et resultat av disse institusjonelle intervensjonene. Utstillingen tar på alvor det absurde som ligger i det å samle mange kunstnere og verk under en felles paraply. Utstillingen vil videreføre Silberkuppes interesse for å undersøke nye former og modeller for kunstproduksjon, samt de mangfoldige tilnærmingsmulighetene til virkelige og konseptuelle rom.

Blant verkene i utstillingen er blant annet et nytt arbeid av den anerkjente britiske skulptøren og kunstlæreren Phyllida Barlow og et nytt videoverk av Shahryar Nashat. Utstillingen vil også inkludere kunstnere Silberkuppe har jobbet tett med de siste to årene, blant andre designeren Janette Laverriére som fylte 100 år i 2009, samt nye samarbeidspartnere.

Til utstillingen vil Bergen Kunsthall produsere en katalog i samarbeid med Silbrkuppe. Katalogen vil bli publisert i april på forlaget Sternberg Press. Boken er en fotografisk raport over Silberkuppes siste to år med aktiviteter.

Videoer med: Phyllida Barlow & Sarah McCrory, basso, Gerry Bibby, Kaucyila Brooke & Dr. Julia Savage, Janette Laverrière, Matthew Lutz-Kinoy, Motherland, og Nicolas Siepen & Tara Herbst.

Anonymous, Phyllida Barlow, Dirk Bell, Juliette Blightman, Kaucyila Brooke, Etienne Descloux PE-P, Janette Laverrière, Christian Philipp Müller, Shahryar Nashat, Kirsten Pieroth