Palle Torsson Evil Interiors

Som en del av prosjektet Game Dump viser Palle Torsson serien Evil Interiors i Galleri No.5. Utstillingen består av store foto av interiør fra kjente amerikanske filmer som Ondskapens hotell, Psycho og Reservoir Dogs.

De særegne interiørscenene har her blitt rekonstruert i videospillet Unreal Tournament ved å bruke stillbilder fra filmene. Scenene inneholder ikke vold og presenteres som estetiske fremstillinger av rommene.
Likevel er stemningen i bildene mettet med frykt, fordi betrakteren automatisk knytter interiørene til volden vi kjenner fra filmene. Slik blir voldsbilder som er en del av vår kollektive hukommelse aktivisert i møtet med kunsten. Verkene gir en fornemmelse av underholdningsvoldens psykologiske dimensjon. Hva gjør voldsfokuseringen med våre forventninger, måten vi oppfatter og husker ting på? Hvordan produseres frykt gjennom media?

Palle Torsson (1970) er født i Stockholm. Siden 1996 har han arbeidet med forskjellige prosjekter med utgangspunkt i 3D-animasjon og dataspill.
I flere av sine verk retter Torsson fokus på voldsestetikk i ulike medier.

Dato: 14. oktober -13. november 2005