Nick Mauss

Installation view Nick Mauss, Bergen Kunsthall 2013. Photo: Thor Brødreskift.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Nick Mauss, Bergen Kunsthall 2013. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Kurator: Steinar Sekkingstad

Utstilling med den amerikansk-tyske kunstneren Nick Mauss der tegningen står i sentrum.

Den amerikansk-tyske kunstneren Nick Mauss har i løpet av de senere årene utviklet et finstemt uttrykksregister der tegningen står i sentrum for en praksis som ellers unnviker alle entydige kategoriseringer. “Mauss’ work is work in progress” har kritikeren Dan Fox uttalt, med henvisning til den skjøre, antydende og forsøksvise kvaliteten som ligger i det meste av Mauss’ arbeider. Tegnemediets skissemessige kvalitet, og papiret som et åsted for testing og utprøving, ser ut til å influere hele hans utstillingspraksis. En tegning ser aldri “ferdig” ut, men befinner seg snarere i en konstant tilstand av iboende muligheter. Denne kvaliteten ved tegningen som et utkast, eller et forstudium, kan man finne igjen i hele Mauss’ produksjon, enten det er skulptur, keramikk, foto, video eller kuratoriske prosesser. Arbeidene ser ut til å være fanget i et øyeblikk der de er ved å bli til.

Med teknisk briljering og et tilnærmet totalt fravær av store gester, snakker Mauss gjennom en kontrollert forsiktighet, der det antydende og udefinerbare utgjør spenningen i verket. Former og fragmenter fra ett verk gjentas ofte i ulike variasjoner flere steder i samme utstilling. Hvert verk, eller verkserie, kommuniser med de omkringliggende arbeidene og danner en tett konstellasjon av forbindelser, der betrakteren selv blir nødt til å finne sine egne lesninger og fylle inn de blanke feltene.

Mauss knytter an til en formalisme som mange har ment hører hjemme i en annen tidsepoke enn vår egen, misforstått som en slags patina fra fortiden. Mauss’ arbeider blir imidlertid aldri nostalgiske, men uttrykker snarere en svært selvbevisst holdning overfor de muligheter som ligger i en håndverksbasert praksis på dagens kunstscene. Mauss kan godt oppfattes som en motsats til den referensialisme-orienterte og konseptuelle samtidskunsten – hvor ideen “avleses” i kunstverket på en ofte kausal og direkte måte. I disse verkene er det snarere formen i seg selv som materialiserer en idé: forsøksvis og flertydig. Mauss etterstreber en flimrende uleselighet, og balanserer sylskarpt i et spenn mellom form og syntaks, mellom det som kan avleses og det som kan leses inn i verket av betrakteren selv.

Nick Mauss (f. 1980) er født i New York. Han bor og arbeider i Berlin og New York.

15.11. — 22.12.2013

Omvisninger i utstillingen:
Torsdag 14.11 kl 18 – forhåndsvisning for medlemmer
Søndag 17.11 kl 13 – for barnefamilier
Søndag 17.11 kl 15 – for publikum
Torsdag 21. 11 kl 18 – gratis kveldsomvisning
Torsdag 28. 11 kl 18 – gratis kveldsomvisning
Torsdag 05. 12 kl 18 – gratis kveldsomvisning

Related