Gianfranco Baruchello
New Works

Installation view Gianfranco Baruchello: New Works, Bergen Kunsthall 2016.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Gianfranco Baruchello: New Works, Bergen Kunsthall 2016. © Bergen Kunsthall

Gianfranco Baruchello ble født i 1924 i Livorno i Italia. Kunstneren – som ble sett på av mentor Marcel Du­champ som sin eneste mulige arvtager – har gjennom et langt og fremdeles aktivt kunstnerskap, arbeidet innenfor en rekke ulike medier som maleri, skulptur, assemblage, film, video og eksperimenter innenfor kunst og jordbruk.

Verkene som blir vist i Bergen Kunsthalls NO.5 er alle laget mellom 2013 og 2015, og ble opprinnelig vist i fjor som del av en større soloutstilling ved galleriet Massimo De Carlo i London. Denne delen av utstillingen inneholdt et skulpturelt arbeid, Murmour, og en serie med ni bokskonstruksjoner. Hver av disse veggmonterte boksene tar form av en romlig modell som innhegner en egen verden av Baruchellos fragmenterte og høyst personlige grublinger om ulike emner, fra anatomi til historie.

Hodeskulpturen åpner opp et indre rom, og inviterer oss til å bokstavelig talt lese ulike tanker og systemer fra disse «surrogatkroppene». Små figurer, ord, tegn, og anatomiske land­ skap danner et besynderlig språk som absorberer de gestiske og gutturale utforskningene av intellektets innmat.

I hver boks er tanker kartlagt og diagrammatisk fremstilt på intrikat vis omkring større former, nesten som omriss av menneskelige organer. Disse fragmentene tegner et narrativ som omhandler den enorme kraften som ligger i koblingene mellom sinnet og innvollene. De myke, spinkle formene lager nye tankesystem, som setter immaterialitet opp mot materialitet ved å åpne en diskusjon rundt selve opphavet til de tanker og følelser som hver av oss er underlagt – og avslører slik forholdet mellom kropp og hjerne, det indre og det ytre.

Baruchello tilbragte mesteparten av 1960­tallet på reise mel­lom New York og Paris, hvor han deltok i 68­-opprøret med sine venner Felix Guattari, Alain Jouffroy, Jean Francois Lyotard og Jean Jacques Lebel. I New York kom han tett på mange ulike kunstnere og musikere, blant annet John Cage. Tidlig på 60-tallet ble han også venn med Marcel Duchamp, som skulle bli hans mentor og forkjemper. På 70-tallet bestemte han seg for å gå videre, og flyttet til landsbygden utenfor Roma hvor han grunnla gården Agricola Cornelia for å utforske en tettere sammen­ kobling mellom kunsten og jorda.

Gianfranco Baruchello (f. 1924) bor og arbeider i Roma og Paris.

_I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som har vært vist andre steder i verden de senere årene. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst det siste tiåret, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til og fokusere på utvalgte verk eller utstillinger.

Gianfranco Baruchello «New Works» ble først vist ved Massimo De Carlo, London, høsten 2015. Bergen Kunsthall har bestilt en ny tekst for den kommende utstillingen._

Med støtte fra Istituto Italiano di Cultura, Oslo.

Related