Nathan Coley

Dette er to av fire budskap som opptrer på utvalgte offentlige steder rundt om i byen i forbindelse med den skotske kunstneren Nathan Coleys utstilling Thoughts from Above i Bergen Kunsthall, med åpning torsdag 8. Oktober kl 20:00. I tillegg til de nevnte plasseringene framtrer det meddelelser på veggen til Bergen sentrum politistasjon og i Lagunen Storsenter. Tekstene er boret inn i fasader og vegger. Identiske utsagn finnes i Bergen Kunsthalls utstillingssaler, men da som engelske tekstmotiver på flyttbare og salgbare kunstgjenstander.

Tekstarbeidene tilhører Nathan Coleys separatutstilling som vises i Bergen Kunsthall i tidsrommet 8.oktober – 1.november. Utstillingen er en montasje av eksisterende og nyproduserte verk som opptrer både innenfor og utenfor kunsthallens lokaler.

Nathan Coley arbeider med skulpturer, objekter, installasjoner og filmer. Utgangspunktet er ofte konkrete bygninger og bymiljøer. Coley er opptatt av hvordan arkitektur kan akkumulere mening over tid og hvordan den også tvinger mennesker til å leve med sine egne forestillinger og ideer, og de tilsiktete og utilsiktede virkningene av disse. Hvilke betydninger og fantasier bæres fram av menneskeskapte konstruksjoner og hvilken sosial og politisk påvirkingskraft representerer de? Er byggverkene vi omgir oss med å anse som en død eller levende materie? Er de underlagt skapernes vilje, tilfeldighetenes spill eller kan de finne på å agere på egen hånd? Kunsten til Coley inspirerer til denne type funderinger.

Utstillingen Thoughts from Above omfatter både konstruerte byggverk og anvendelsen av reelle bygningskonstruksjoner og rom. Den viser hvordan Coley gjør bruk av spesifikke rom, bygninger og steder, både som presentasjonsramme og som kunstnerisk motiv. Slik refererer også utstillingen til en diskusjon omkring kunstinstitusjonens rammer og hva som skjer når kunstverket ikke blir presentert i den tradisjonelle hvite kuben. Når Coleys tvetydige tekstbilder flyttes ut av kunsthallens saler og festes til reelle byggverk, åpner de kanskje for nye betraktninger av de materielle strukturene vi omgir oss med. Samtidig vil disse kunstverkenes betydning bli påvirket av stedene de befinner seg på.

Arbeidet Thoughts from Above, Bergen, 2009 (2009) er produsert lokalt og har følgende plasseringer utenfor Bergen Kunsthall:
Vetrlidsallemnningen 25
Li skole, Liakroken 29
Lagunen Storsenter, Laguneveien 1
Hordaland Politidistrikt, Allehelgens gate 6

Tekstenes varighet sammenfaller med utstillingsperioden. Innenfor dette tidsrommet har publikum mulighet til å se tekstverkene på de angitte stedene.

Nathan Coley (f. 1967) er født i Glasgow og bor og arbeider i samme by. Han har tidligere hatt separatutstillinger ved blant annet The Fruitmarket Gallery, Edinburgh (2004), Centro Cultural de Belem, Lisboa (2001) og Westfalischer Kunstverein, Münster (2000). Han har deltatt i en rekke gruppeutstillinger og er representert i flere sentrale europeiske kunstsamlinger.

Utstillingen er kuratert av Per Gunnar Eeg-Tverbakk og inngår i hans stipendiatprosjekt ”Rom for innblanding” under Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Utstillingen er støttet av: Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøgskolen i Oslo og British Council.

INGEN MIRAKLER HER står det skrevet på en husvegg i Vetrlidsallmenningen 25, i sentrum av Bergen. I et klasserom på Li skole, en av byens barneskoler, er teksten VI FÅR DYRKE DEN HAGEN VI HAR, drillet inn i veggen.