Mylder

Velkommen til utstillingen Mylder 2023! I to uker har 18 skoleklasser med totalt 430 barn vært med på et prosjekt med Sara Kollstrøm Heilevang, Elise Petersen og Hilde Marie Pedersen. Sara er kunstner, og har i verkstedsdelen fokusert på materiale knyttet til varme og energi, nemlig vedsekken: «I Mylder nyttar vi vedsekkane som utgongspunkt for nye vevar, kor vi fletter, bøyer, knyter og fester materiale saman til nye konstruksjonar og bilete. På denne måten arbeidar vi med varme og energi, tekstilkultur, attbruk, som resulterar i ei utstilling med årets Mylder-kunst.» Utstillingen er åpen lørdag 6. mai – søndag 7. mai fra 11 – 15. Gratis inngang, og servering av brus og saltstenger. Velkommen!

Gratis inngang