Klangkammer

Siden 2006 har Bergen Kunsthall og Borealis samarbeidet om å presentere et årlig utstillingsprosjekt i tilknytning til festivalperioden. I år vil dette samarbeidet bestå av tre etterfølgende prosjekter som på ulike måter undersøker utstillingsarkitekturens klanglige egenskaper. Serien innledes av Bjørnar Habbestads installasjon som vises i festivalens oppvarmingsuke. Marina Rosenfelds verk er en del av Borealis’ offisielle åpningsarrangement, mens Asbjørn Fløs installasjon presenteres i samarbeid med Lydgalleriet, og tar form av en utstilling med varighet utover selve festivaluken.

Borealis har i 2014 valgt «alkymi» som årets tema. Med lydlige transformasjoner av Kunsthallens saler knyttes de tre prosjektene til alkymiens transmutasjoner; fra ett stoff til et annet. Lydens evne til å både overskride og understreke arkitekturens solide rammeverk gir oss muligheten til å oppleve de kjente utstillingsrommene på nye måter.

BJØRNAR HABBESTAD
SHADE AND SILENCE WAKEN UP AS ONE
KONSERT: 14. mars kl 20:00
UTSTILLING: 15. mars – 16. mars
Fleirkanals lydsystem, akustiske rom, lys

Shade and Silence Waken Up as One (SSWUAO) finner sted i Kunsthallens midterste rom, uten anledning for publikum til å bevege seg inn i de øvrige salene. Likevel er rommene og bygget tilstede i Habbestads konsertinstallasjon. I stedet for å oppleve dem fysisk og visuelt ved å bevege seg gjennom utstillingen, blir en værende i utstillingsarealets senter, lyttende til rommenes akustiske signatur. Ved hjelp av et flerkanals avspillingssystem benytter kunstneren vegger, tak og gulv som refleksjonsflater og klangkammer. Som lytter befinner man seg i sentrum – med Kunsthallen som et stort stereosystem plassert på hver side. Slik blir verket et spill med idéen om det akusmatiske – om det å lytte til noe en ikke vet hva er.

Habbestad har tidligere arbeidet med en rekke ulike medier i Kunsthallens lokaler og kan derfor dra veksler på erfaringer både som kunstner, komponist og plateprodusent når han jobber spesifikt med byggets kvaliteter. Rekontekstualisering av slaggprodukter og konsepter fra tidligere produksjoner er et kjennetegn ved flere av Habbestads verk, så også i tilfellet SSWUO. Sammen med bla. Lemur, Benjamin Maumus og Pascal Balthazar har han i en serie verk, plater og prosjekter utforsket akustikk som innfallsvinkel til lydkunst og musikk.

Shade and Silence Waken Up as One er bestilt av Kunsthallens konsertserie UTMARK. Installasjonen er produsert i samarbeid med NOTAM og BEK.

Bjørnar Habbestad (1976) er musiker, komponist, improvisatør og lydkunstner. Bor og arbeider med Bergen som base. Fra 2013 er han phd-stipendiat ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

FREE EXERCISE
KONSERT: 19. mars kl 19:00
Borealis har bestilt et nytt verk av den amerikanske komponisten og lydkunstneren Marina Rosenfeld, komponert for Sjøforsvarets Musikkorps (SFMK) med solistene Karin Hellqvist (fiolin) og Heloisa Amaral (piano). Verket fremføres på festivalens åpningskveld og er utviklet med Kunsthallen som en stedsspesifikk ramme for fremførelsen. Med korpset og solistene plassert på ulike steder langs de fire tilstøtende utstillingsrommene lar Rosenfeld flere overlappende lydlige mønstre utspille seg samtidig. Verket låner elementer fra to filmer hvor musikk og uniformerte mennesker opptrer: Duck Soup av The Marx Brothers fremstiller det fiktive diktaturet «Freedonia» på vei mot krig, og i Beau

Travail av Claire Denis, opptrer den franske fremmedlegionen med militære øvelser i Øst Afrika. Både det visuelle overblikket og den akustiske flyten hindres av et arkitektonisk inngrep i utstillingsrommet, bestående av en spesialutviklet fuktig vegg som er laget i samarbeid med Bergen Arkitekthøgskole. I likhet med Rosenfelds tidligere arbeider, inntar hun her en slags ikonoklastisk holdning til både lydens identitet og utøvernes rolle. Hun iscenesetter en kompleks situasjon hvor intime så vel som fjerne lytterposisjoner på samme tid både forsterkes og forstyrres.

ASBJØRN FLØ
DOBBELTGJENGER
ÅPNING 21. mars kl 19:30
UTSTILLING 22. mars – 30. mars
Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall og Lydgalleriet i samarbeid med Borealis

I en stedsspesifikk lydinstallasjon av komponisten og lydkunstneren Asbjørn Blokkum Flø transporteres lyden fra Landmark over til kunsthallens største sal. Tittelen referer til ideen om dobbeltgjengeren, et fenomen som har en lang tradisjon både i skjønnlitteratur og folketro. I verket forflyttes den uorganiserte, kaotiske lyden fra et sosialt rom (Landmark) over til et mer kontemplativt kunstrom. Her presenteres lyden fra Landmark i bearbeidet, analysert form – som en abstrahert, klanglig skyggeversjon av den “virkelige verden”.

Asbjørn Blokkum Flø har gjennom en rekke installasjoner arbeidet frem en kunstnerisk praksis der klingende lyd og eksistensielle problemstillinger undersøkes parallelt. Arbeidene behandler lyden på samme tid både som meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine tidligere arbeider har han behandlet både spesifikke steder så vel som musikkhistoriske objekter. I Norge et lydrike (2002) ble lydstrømmer fra hele Norge rekontekstualisert gjennom en lydinstallasjon på Oslo Sentralbanestasjon, mens Richard Wagners 15 timers opera Der Ring des Nibelungen ble komprimert til en ett sekund lang musikkhistorisk elementærpartikkel i installasjonen Ragnarok (2011). Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare, enn de er kjølige og teoritunge.

Installasjonens tittel refererer til ideen om dobbeltgjengeren. Fra den nordiske folketroens forestilling om vardøger til 1800-tallets forfattere som Edgar Allan Poe og Mary Shelley finner vi denne skyggeløse tvillingeksistensen som formidler tegn og varsler på tvers av tid og rom. Selv om dobbeltgjengeren i første omgang tilsynelatende fremstår som et speilbilde av virkeligheten, kan den vise seg å være en budbringer av sykdom, fare eller død.

I installasjonen brukes begrepet til å undersøke sosiale kommunikasjonsstrukturer, speilet i installasjonens urovekkende klanglige tilstedeværelse. Gjennom dobbeltgjengerens forflytning av rommets lyd, forskyves det auditive fokuset, og på denne måten fremviser Flø det sosiale rommets skjulte sider. Dobbeltgjengeren blir en skyggeversjon av den virkelige verden, et sted hvor ubevisste strukturer kan tre frem. 


Lyden av det sosiale rommet kan virke kaotisk, men under overflaten finnes det mønstre; fra monolog til dialog, fra kaos til gjenkjennelige strukturer. I Dobbeltgjenger undersøkes disse strukturene ved å reposisjonere dem fra sin opprinnelige situasjon til en installasjon hvor disse mønstrene og strukturene tydeliggjøres. Samtidig er installasjonen også en undersøkelse av rommets klanglige karakter. Lyden av det sosiale rommet har en egenverdi som klanglig erfaring, utover språk og mening. Den auditive kommunikasjonen fungerer direkte og emosjonelt.

I installasjonen undersøkes denne klanglige dimensjonen gjennom en rekke metallobjekter. Syv store metallplater fyller rommet, og aktiveres av mekaniske hammere. Disse akustiske lydobjektene blir igjen aktivert av strukturene fra det tilstøtende rommet, og omgir lytteren med et bredt spekter av akustiske metallklanger. Det er gjennom disse klangene at installasjonen undersøker strukturene i det sosiale rommet, og i denne skyggeversjonen oppstår et eget sett med potensielle innsikter.

Asbjørn Blokkum Flø, er født i Volda, og bor i Oslo. Flø har komposisjonsutdannelse fra Norges Musikkhøgskole. Siden 1999 har han jobbet som frilans komponist og lydkunstner med fokus på instrumentalmusikk, elektronisk musikk og lydkunst for radio og installasjoner.

Elektronikkutvikling: Hans Wilmers
Programvareutvikling: Hans Wilmers, Asbjørn Blokkum Flø
Elektronikkproduksjon: Asbjørn Blokkum Flø, Thom Johansen, Henrik Sundt, Hans Wilmers
Finmekanikk: Tom Ingebricson og Kjeller Modellverksted
Platearbeid og sveisekonstruksjon: Jørgen Andersen, Finn Knapper, Dagfinn Langseth og Castor mekaniske verksted

Takk til: Bergen Kunsthall, Borealis, Yngve Breivik, Magnus Bugge, Armin Bårdseth, Halvard Djupvik, Tor Jørgen van Eijk, Fellesverkstedet og Graham Hayward, Emil Kristoffer Gustafsson, Tor Halmrast, Kjell Tore Innervik, Thom Johansen, Lars Kjemphol, Jørgen Larsson, Lydgalleriet, Astrid Midtbø, NOTAM, Jøran Rudi, Ståle Stenslie, Eva Birgitte Storrusten, Henrik Sundt, Erla Silfá Hordvik Thorgrímsdóttir, Anders Tveit, og Hans Wilmers.

Produsert av Bergen Kunsthall og Lydgalleriet i samarbeid med Borealis.

Støttet av Norsk kulturråd, Norsk musikkfond, NOTAM, og Oslo kommune.

Bjørnar Habbestads verk er bestilt av Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark. Installasjonen er produsert i samarbeid med NOTAM og BEK. Marina Rosenfelds verk er bestilt av Borealis for SFMK. Konserten er produsert av Borealis. De arkitektoniske elementene er utviklet av BAS.Asbjørn Blokkum Fløs installasjon er produsert av Bergen Kunsthall og Lydgalleriet, og støttet av, Norsk musikkfond, NOTAM, og Oslo kommune. Alle prosjektene er støttet av Norsk Kulturråd.

Asbjørn Blokkum Flø, Bjørnar Habbestad, Marina Rosenfeld