Katharina Grosse Something Leadlight

Den tyske kunstneren Katharina Grosse åpner høst-sesongen ved å fylle Bergen Kunsthalls saler med sine ruvende maleriinstallasjoner.

Grosse har markert seg internasjonalt med sine abstrakte, stedsspesifikke malerier som strekker seg over vegger, tak og gulv. Verkene hennes beveger seg gjerne over flere rom og etasjer. I enkelte tilfeller blir også vinduer, dører og diverse gjenstander i rommet, som for eksempel en uoppredd seng, klær og bøker, fullstendig dekket av maling. Kunstneren kombinerer ulike maleteknikker og metoder i påføringen av intense farger på romoverflatene.

I Grosses monumentale malerier spiller fargen en sentral rolle. Fargefeltet hennes, der til tider uharmoniske farger blandes og får dryppe og flyte fritt over underlaget, er påført lag på lag med spray-pistol. Strøket og påføringen er alltid mulig å følge, og de ulike lagene er synlige. Slik åpner kunstneren opp for romlige dimensjoner i sin arbeids-prosess. Verkene er strenge og uformelle på samme tid.
Grosses kunst har således koblinger både til den amerikanske abstrakte ekspresjonismen og til gatekulturens graffiti. Helt fra starten av, har den fysiske handlingen vært et hovedelement i Grosses kunstneriske prosjekt, og bildene reflekterer bevegelser med malepenselen eller med spraypistolen i rommet der prosessen pågår.

I Bergen presenterer Grosse et prosjekt som er produsert spesielt for Kunsthallens saler der lerreter er stilt opp mot veggene, og deretter delvis eller helt overmalt. Hun aktivi-serer også gulvet ved å innføre nye underlag som stedvis bøyes og opphøyes og derved begrenser betrakter-ens -bevegelse i rommet. Det tradisjonelle underlaget for maleriet, lerretene, blir således likestilt med galleriets øvrige flater, og skillet mellom verk og nøytral bakgrunn utvides og sprenges. Grosse bruker her maleriets spesifikke virkemidler, farge, strøk og flate, men overskrider maleriets todimensjonale karakter. Publikum er omgitt av kunstverkene fra alle -kanter, og tråkker så og si over og gjennom det. Med sine fargeinstallasjoner skaper Grosse en helt spesiell opplevelse av gallerirommet. Verkenes tredimensjonalitet gir en intens, direkte og fysisk følelse.

Katharina Grosses (f.1961) installasjoner har vært bestilt til en lang rekke kunstinstitusjoner i hele verden, deriblant UCLA Hammer Museum, Los Angeles, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, og Artsonje Museum Kyongju, Korea. Arbeidene hennes var også representert i Biennalen i Sao Paulo (2002) og i Biennalen i Sidney (1998). Dette er hennes første separatutstilling i Norge.
Grosse bor og arbeider i Berlin. Siden oktober 2000 har hun vært professor ved kunstakademiet i Berlin-Weißensee.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall.

Dato: 2. september – 6 oktober 2005