Julia Wachtel

Installation view Julia Wachtel, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Installation view Julia Wachtel, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

Denne utstillingen viser deler av Julia Wachtels separatutstilling ved Museum of Contemporary Art, Chicago, vår / sommer 1991.

Julia Wachtels malerier tar i bruk et repertoar av bilderhentet fra hverdagens populærkultur som hun på ulike måter approprierer og forandrer. Wachtel forbindes ofte med den såkalte «Pictures Generation» i amerikansk kunst på 1980-tallet, der kritisk appropriasjon av populærkulturens språk og billedverden var en fellesnevner. Hennes malerier fra denne perioden fremstår fremdeles usedvanlig poengterte og komplekse i sin analyse av «skuespillersamfunnet» slik det fremsto med full tyngde på midten av 1980-tallet. Bergen Kunsthall presenterer med denne utstillingen utvalgte verker fra Wacthels separatutstilling ved Museum of Contemporary Art, Chicago i 1991. Her ble to sentrale verksgrupper fra kunstnerens produksjon ved inngangen til 1990-tallet presentert.

Serien Emotional Appeal (1986) sammenstiller to svært ulike, men like stereotypiske, figurgrupper. Wachtels hyppig brukte vokabular av karikerte, groteske tegneseriefigurer, hovedsakelig hentet fra gratulasjonskort som var typiske på denne tiden, kombineres med bilder av statuer og masker hentet fra såkalt «primitive» kulturer. Emotional Appeal er nærmest perverst humoristisk, og samtidig ubehagelig forstyrrende i sitt nivå av grell overflatiskhet. Gjennom den eksplisitte sidestillingen avhistoriserer Wachtel begge figurgruppene. Det heterogene materialet trer frem som helt sidestilte billedprodukter hvor kulturelle stereotyper og grunnleggende menneskelige emosjoner behandles.

Denne bevisste blandingen av kritikalitet, ambivalens og menneskelig psykologi er også fremtredende i serien Landscapes som Wachtel innledet i 1991, og som hun har fortsatt helt frem til i dag. I disse arbeidene opptrerde samme tegneseriefigurene igjen, men nå i kombinasjon med dagsaktuelle fotografier fra mainstream nyhetsmedier. De hysteriske figurene fungerer her som symbolske kommentarer til de religiøse, kulturelle, ideologiske eller politiske temaene som representeres i nyhetsfotografiene. Figurene både forsterker og underminerer fotografiene på samme tid.

Denne utstillingen viser deler av Julia Wachtels separatutstilling ved Museum of Contemporary Art, Chicago, 23. vår / sommer 1991. Den følges av en ny tekst av Bob Nickas. Julia Wachtel (f. 1956) bor og arbeider i New York.

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som tidligere har vært vist andre steder. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til og fokusere på utvalgte verk, utstillinger eller utdrag fra utstillinger. Bergen Kunsthall vil bestille en ny tekst skrevet spesielt for hver av utstillingene.

31.10. — 14.12.2014

Åpning
31.okt kl. 20:00

Omvisninger
Hver søn kl 14:00
30.okt kl 18:00 for medlemmer
2. nov kl 13:00 for barnefamilier

Plattform
25. november kl 19, Quinn Latimer om Julia Wachtel

Related