Magali Reus
Hot Cottons

Installasjonsbilde fra Hot Cottons, Magali Reus, 2017. Foto:  ©Bergen Kunsthall
Installasjonsbilde fra Hot Cottons, Magali Reus, 2017. Foto: © Bergen Kunsthall

«Hot Cottons» er den nederlandske kunstneren Magali Reus’ første separatutstilling i Skandinavia og den største presentasjonen av hennes kunstnerskap til nå. Utstillingen viser en serie nye skulpturer, skreddersydd for Kunsthallens utstillingssaler, og presentert i en spesialdesignet utstillingsarkitektur der ulike rom fungerer som kapitler.

Magali Reus lager skulpturelle objekter som er vagt gjenkjennelige, tett opptil ordinære gjenstander fra våre umiddelbare omgivelser. I skulpturenes detaljerte og møysommelig produserte overflater vil man for eksempel kunne kjenne igjen idrettsstjerners autografer, Nittedal hjelpestikkers ikoniske innpakning, samt ornamenter og detaljer fra arkitektur og industrielt design. Reus gjenskaper variasjoner over disse tingene med en ny materialitet. Resultatet er objekter som fremstår med en uklar og vaklende identitet; mellom det ordinære og det hyperrealistiske.

Reus forholder seg til det å se gjennom å studere de minste detaljer i den verden som omgir oss. Hun innfører en avstand og en forsinkelse i lesningen av tingene. Bildet sammenfaller ikke nødvendigvis med dets forventede materielle egenskaper. Objektene fremstår mediert og modifisert, slik vår skjermkulturs virkelighetsgjengivelse alltid er en redigert – og ofte manipulert – versjon av verden.

Utstillingen i Bergen Kunsthall består av flere nye verksserier. Serien Sentinel (2017) deler enkelte karakteristiske trekk med brannslukkingsapparater; hengende på veggen like ved hver døråpning, som om de var en funksjonell del av interiøret. En annen serie, Hwael (2017), lener seg mot et visuelt vokabular som ligner både klassisk, dekorativt smijernsarbeid og modulære rammeverk fra industridesign. I utstillingen opptrer disse skulpturene som delvis funksjonelle strukturer, distribuert gjennom utstillingssalene som et fragmentert hval-skjelett. På disse rammene har kunstneren montert en rekke objekter som henter sitt visuelle forelegg i ryggsekken som et objekt med klare skulpturelle kvaliteter. Som visuelt motiv referer ryggsekken til transport av et udefinert innhold av varer og gjenstander. Som ting representer sekken en slags typologisk form, hvor den på tross av endeløse variasjoner også deler visse innbyrdes egenskaper: Dens tilknytning til kroppen og dens utvendige “skall” – en membran eller hinne, hvor det uensartede innholdet på innsiden av sekken forblir beskyttet.

Alle gjenstandene opptrer for betrakteren i noe som fremstår som en flytende tilstand, midt mellom ulike temporale stadier; frosset underveis i tilblivelsesprosessen, fanget midt i en brukssituasjon, eller i en tilstand av restaurasjon, ruin og etterlevning. Magali Reus’ skulpturelle objekter er resultat av en arbeidsprosess som hele tiden pendler mellom ansamling og utvisking. Arbeidene opererer med en klar kontrast mellom ideen om tingenes omskiftelige tilstand og det vi hevder å kunne kjenne igjen. De tjener som rammefortellinger for nye spørsmål om den symbolske relevansen til de gjenstandene vi er så ivrige etter å definere.

Flerfoldiggjorte elementer er også et gjentakende trekk ved Reus’ arbeider. Gjennom utstillingen opptrer variasjoner over lignende gjenstander; på ulike steder, i forskjellig målestokk og med varierende detaljering. I likhet med tenner, murstein og rekkehus har de en formal grammatikk som knytter dem til større og mer formålsrettede systemer eller logikker. Med komiske overdrivelser eller stiliserte appropriasjoner innbyr disse arbeidene til et taktskifte i vår fortolkning av en gitt overflate. Man kan derfor si at forstørrede eller imiterende former handler, og i den forstand kan Reus’ arbeider knyttes til diskusjoner om materielle tings tiltrekningskraft så vel som seksualitet eller kjønn.

Den omfattende produksjonen av nye arbeider som utgjør «Hot Cottons», vil også inngå i Reus’ kommende utstilling ved South London Gallery i 2018.

Magali Reus (f. 1981 i Haag) bor og arbeider i London.

Utstillingen er initiert og produsert av Bergen Kunsthall og South London Gallery.
Støttet av Mondriaan Fonds og Norsk kulturråd.

03.11.2017 — 07.01.2018

Åpner
Fredag 3. nov kl 20.00. Gratis inngang 20.00 – 22.00!

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00
Torsdag 2. nov kl 18:00 for medlemmer
Søndag 5. nov kl 13:00 for barnefamilier

Related