Hannah Sawtell
_Re_ Petitioner In Zero Time 2

Installation view __Re__ Petitioner In Zero Time 2 , Hannah Sawtell, Bergen Kunsthall 2014  ©Bergen Kunsthall
Installation view __Re__ Petitioner In Zero Time 2 , Hannah Sawtell, Bergen Kunsthall 2014 © Bergen Kunsthall

Hannah Sawtell er en London-basert britisk kunstner. Hennes arbeid inkluderer lyd, video, digitale medier, performance og skulptur, og er ofte sentrert rundt en kritisk utforskning av ny-liberalistiske markedsøkonomier og den radikale venstresidens mulighetsbetingelser. Gjennom arbeidene ønsker hun å fremkalle en ny delaktighet med objektet, gjennom å åpne opp for marxistiske betraktninger av teknologi, progresjon, arbeid, kapital, overskudd og overdrivelser.

I utstillingen «Re Petitioner In Zero Time 2» presenterer hun en ny versjon av et arbeid som nylig ble vist i London, justert og tilpasset til sin nye kontekst i Bergen. Verket består av en loopet digital video, et elektronisk lydspor innspilt i utstillingsrommet, samt en serie med skulpturelle elementer som til sammen utgjør et «skreddersydd psyko-akustisk apparat». Prosjektet involverer også publikasjonen Broadsheet #5 som er produsert spesielt til utstillingen, samtidig som den også inngår i en større serie av publikasjoner påbegynt i 2012.

Selve videoen beskjeftiger seg med en estetikk som refererer til plateomslag, krigsspill og “Fly like a Bird” – et gratis online dataspill hvor man i fugleperspektiv utforsker et forlatt scenario. Et enkelt data-generert opptak svever over et øde landskap, spekket med fragmenterte rester fra et tilsynelatende foreldet kapitalistisk samfunn. Dette kombineres med en arkitektonisk gjengivelse av en bygning, den elegante og brutalistiske Y-blokken til Erling Viksjø, reist i Oslo som regjeringsbygning for det norske sosialdemokrati i 1970. Sawtell har samarbeidet med en arkitekt og en animatør for å utarbeide CGI-modellen, som i sin tur har blitt animert ved å bruke software hentet fra sosiale medier og internett.

Som betrakter befinner man seg mellom et par spesialproduserte høyttalere og en parabolformet skjerm, som også fungerer akustisk. Lydsporet består av “grå” støy som er samplet og fremført live i utstillingsrommet, for deretter å bli loopet i sync med videoen og til slutt kastet tilbake på betrakteren via den akustiske videoskjermen. På denne måten skaper alle elementene i arbeidet – det virtuelle, det soniske og det fysiske – både et «auditivt bilde» og et rytmisk romlig miljø, beskrevet av Sawtell selv som «Global Grey Viral».

Det meste av det visuelle og lydlige materialet Sawtell benytter i sitt arbeid er hentet fra internett, kjøpt inn eller oppdrevet som «digitale readymades». Videre samarbeider hun nært med industrielle teknikere, animatører og montører under produksjonen av hver enkelte komponent i arbeidet. I utstillingen ved Bergen Kunsthall har hun samarbeidet med dagsavisen Klassekampen om å produsere sin nye publikasjon, “Re Petitioner”, i serien Broadsheet. Sawtell har fått skribenter og kunstnere til å skrive nye tekster spesielt til utgivelsen. Sammen med redaktørene i Klassekampen har hun utarbeidet layout og design på avisen. “Re Petitioner” består av nye tekster av Silvia Federici, Inventory, Rob Young, Halfdan Wiberg og Kjetil Jakobsen. Avisen er gratis og tilgjengelig i utstillingsrommet.

Utstillingen i Bergen Kunsthall opererer som en «nåtids-collage», der de fysiske og simulerte aspektene ved kapitalens overskudd settes i direkte dialog med det forlokkende språket vi kjenner fra for eksempel reklame. Sawtell både avslører og spiller på lag med det bakenforliggende arbeidet som objektene bærer med seg og tillater det digitale og det materielle å kommunisere sammen.
Takk til Klassekampen og Adrian Friend Architects.

Hannah Sawtell (1971) er født i London hvor hun også bor og arbeider. Etter utstillingen i Bergen skal Sawtell ha separatutstillinger ved The New Museum, New York og Focal Point Gallery, Southend. Hun har tidligere hatt separatutstillinger som Osculator, 2012, ICA London, Vendor, 2012, Bloomberg SPACE, og Re Petitioner in Zero Time, 2013, Vilma Gold, London. Nylige gruppeutstillinger og prosjekter inkluderer: Sonic Lumps, en performance i samarbeid med Factory Floor, ICA, Entroludes 1-6 ved Serpentine Cinema, London, La Chausette, Dependance, Brussels, og Assembly: A Survey of Recent Artists Film and Video in Britain, Tate Britain, London. I 2013 var hun nominert til The Jarman Award.

28.2. — 30.3.2014

Related