Festspillutstillingen 2009 Leonard Rickhard

I norsk kunsthistorie utgjør Leonard Rickhard på mange måter en egen kategori i seg selv. Selv om han gjennom årene har utvist et standhaftig og målrettet fokus, representerer enhver utstilling med nye arbeider likevel et vitalt og nytt møte med et kunstnerskap som hele tiden evner å redefinere seg selv innenfor rammene av sitt prosjekt. Bergen Kunsthall er svært glad for å kunne presentere en av Norges fremste malere som Festspillutstiller for 2009.

Fra hans tidligste utstillinger til i dag, har Rickhard hele tiden fremstått som aktuell på den samtidige kunstscenen. Klassiske maleriske problemstillinger oppleves alltid som relevante for en samtidig diskurs i møte med hans malerier. I dag ser man mange yngre kunstnere referere til Rickhard, og hans prosjekt er stadig relevant, også sett i lys av en internasjonal samtidskunstscene. Rickhards evne til å kombinere det formale med det konseptuelle og innholdsmessige resonerer med mange yngre samtidskunstnere som arbeider med idébasert maleri. Hos Richard stenger ikke det formale fokuset for de innholdsmessige aspektene – men danner i stedet en tett sammenvevd helhet, der barndomsminner, referanser til norsk krigshistorie, surrealistiske fragmenter, åpne tegn og personlige billedelementer spiller på lag i et gjensidig samspill.

Rickhards malerier er koloristisk stillferdige og kontemplative komposisjoner. I hans univers møter norsk natur en rekke stadig gjentakende elementer – forlatte krigsbrakker, jordbruksmaskiner, eller ledninger som danner abstrakte mønstre i billedflaten. Referansene til 2. verdenskrig eller til personlige minner er aldri sentimentale. Bildene preges snarere av en udefinerbar ulmende uhygge, der vi befinner oss i en foruroligende stille atmosfære hvor man aner at noe har foregått, eller at det er like før noe kommer til å skje. Det er som om de nennsomt utvalgte objektene representerer industrielle etterlevninger som eksisterer i et helt eget samspill med naturen. Sjelden møter man samhandlende mennesker innad i disse landskapene. Spillet mellom naturen og de menneskeskapte gjenstandene ser i stedet ut til å snakke sitt eget språk, uavhengig av vår tilstedeværelse.

Leonard Richard er en maler i all sin virksomhet. For Richard utgjør ikke maleriet et av flere elementer i en multimedial praksis, eller et virkemiddel som kommenterer maleriets historie på et metanivå. Richard arbeider med maleri i klassisk forstand. Han er opptatt av de samme maleriske problemstillingene som man kan finne igjen hos en renessansemaler som eller hos kubisten Braque. Likevel gjenspeiles ikke dette i en historisk fundert stil. Det klassisk maleriske ligger i stedet til grunn for en helt personlig billedbyggende praksis, dypt forankret i maleriets historie.

Leonard Rickhard (f. 1945) bor og arbeider i Arendal. Tidligere separatutstillinger inkluderer blant andre Haugar Vestfold Kunstmuseum (2008), Sørlandets Kunstmuseum (2005), Nasjonalgalleriet (2004), Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst (2001) og Lillehammer Kunstmuseum (1996).

Åpning torsdag 21. mai kl 13:00.

Leonard Rickhard representerer en helt særegen og tydelig stemme i Norsk samtidskunst. Gjennom et presist og konsistent kunstnerskap har Rickhard i en årrekke frembrakt stadig nye episoder innenfor rammen av sitt alltid pågående arbeid med maleriske problemstillinger.