Festspillutstillingen 2004 Anne Katrine Dolven Moving Mountain

Med base i Berlin og deretter London, har Anne Katrine Dolven de siste årene befestet seg som en av våre mest etterspurte samtidskunstnere.

Hun har hatt en rekke større separatutstillinger ved sentrale internasjonale institusjoner, og mottatt priser for sitt kunstnervirke bla Fred Thieler-prisen. Dolven har også hatt stor betydning for den nasjonale kunstscene, både som kunstner og som aktiv aktør i norsk kunstpolitikk. Festspillutstillingen i Bergen blir Dolvens største solo-presentasjon i Norge.

Årets Festspillutstilling moving mountain bærer preg av Dolvens unike evne til å jobbe på kryss av kunstneriske medium, og vil bestå både av video, installasjon og maleri. På tross av en mangeartet bruk av uttrykksmidler, eksisterer det en tematisk helhet i Dolvens kunstproduksjon som motvirker en potensiell strid mellom mediene. Anne Katrine Dolvens verker er alle preget av en særegen minimalistisk estetikk, der fraværet av det narrative skaper en kobling mellom kunstnerens videoarbeider og malerier.

Det er vanskelig å oppfatte innholdet i Dolvens arbeider bare med et enkelt blikk. Både maleriene og videoene krever betrakterens tid. Filmenes tilsynelatende monokrome handlingsforløp får markante endringer ved erkjennelsen av små tematiske detaljer. I de abstrakte, store maleriene fremtrer en kraftfull visualitet når nyansene mellom de lyse fargene blir tydelige.

For produksjonen av Festspillutstillingen 2004 har Anne Katrine Dolven blant annet hentet motiver fra den Nordnorske naturen, nærmere bestemt Lofoten, der kunstneren bor store deler av året. Filmene er gjort uten klipp og redigering, og viser iscenesatte menneskekropper som nesten uten bevegelse blir del av de storslåtte omgivelsene. Andre motiver er hentet fra mer lukkede og intime kontekster der det voyeuristiske aspektet blir påfallende. Surrealistiske sammensetninger og situasjonsbeksrivelser, gjør at betrakteren fanges inn i en absurd virkelighet der noe er kjent mens andre elementer fremstår som totalt fremmed. Ved å legge vekt på endringer i immaterielle elementer som lys og lyd, blir tidsaspektet også viktig, ikke bare for betrakterens persepsjon, men også for innholdet i mange av verkene. Den sparsomme bruk av motiver og referanser gir ekstra tyngde til disse utvalgte, betydningsbærende elementene. Elementer som på tross av sin enkelhet både tematisk og kognitivt kan flytte fjell.

A K Dolven (1953) er født og oppvokst i Oslo. Hun har tatt sin utdannelse ved Ecole des Beaux Arts Aix-en-Provence, Ecole National Supérieur des Beaux Arts Paris og Statens Kunstakademi, Oslo.

Årets Festspillutstilling sendes også på på turne til Århus Kunstmuseum august 2004 og Contemporary Art Center Vilnius oktober 2004

Omvisning for barnefamilier:
lørdag 3. juli kl. 11-12 og lørdag 7. august kl. 11-12

Utstyrt med lommelykt, strandsteiner og “bevegelige kikkehull” ønskes små og store velkommen til et undrende møte med AK Dolvens utstilling moving mountain.
I samarbeid med Barn i byen og Kunstpilotene.

Dato: 20. mai – 8. august 2004

Festspillutstillingen 2004

Related