Tony Cokes
Evil, Mediation, and Power

Installation view Tony Cokes: Evil, Mediation, and Power, Bergen Kunsthall 2018. Photo: Thor Brødreskift.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Tony Cokes: Evil, Mediation, and Power, Bergen Kunsthall 2018. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Tony Cokes har siden 1980-tallet utviklet et særegent visuelt uttrykk i sine videoarbeider som kombinerer politisk diskurs med analyse av media. Animert tekst ruller over lysende fargeflater, sammen med musikk og filmklipp hentet fra nyhetsmedier og populærkultur.

Cokes’ praksis er i stor grad basert på det man kan kalle sampling. Både tekst, lyd og bilde er hentet fra ulike kilder, og sammensatt til presist utførte videoer med formale referanser til kunsthistorien (popkunst og konseptkunst), så vel som til reklame og politisk propaganda. Som installasjoner er Cokes’ videoer ofte både estetisk omsluttende og hypnotisk engasjerende i sin kontinuerlige flyt av tekst og bilder som direkte konfronterer betrakteren.

Cokes stiller spørsmål ved hvordan våre politiske og sivile handlinger og handlemåter i stor grad er påvirket av media og hvordan mediert informasjon spres, deles og påvirkes av konteksten de opptrer i. Ved å løsrive tekstfragmenter fra sitt kildemateriale, og sammenstille dette med musikk og bilder som ofte kolliderer i både tematikk og form, analyserer Cokes medienes grunnleggende formspråk, og hvordan mediene uttrykker og utøver makt på ulike måter.

Musikk spiller en sentral rolle i Cokes’ videoer. I det tidlige verket Black Celebration (1988) bruker Cokes nyhetsopptak fra opptøyene mot rasediskriminering i Watts, Boston, Detroit og Newark i 1965, og kombinerer bildene med tekster lånt fra den politiske kunstgrupperingen The Situationist International, kunstneren Barbara Kruger, artisten Morrissey, Martin L. Gore fra bandet Depeche Mode, samt musikk fra det industrielle bandet Skinny Puppy. I det senere verket Mikrohaus, or the black atlantic? (2006 – 2008) undersøker Cokes koblinger mellom minimalistisk elektronisk musikk og rasespørsmål, via en nærlesning av teoretiske tekster, akkompagnert av et pulserende elektronisk lydspor. Som all informasjon er heller ikke lyden nøytral, men gjenstand for analytisk disseksjon og aktiv meningsskaping.

I den pågående __Evil__-serien, fokuserer han på den politiske situasjonen i USA, og måten den amerikanske kulturen skapes og presenteres etter 11. september 2001, i et kulturelt landskap som er stadig mer kritisk til det medierte bildet, og samtidig i økende grad defineres av en virkelighet formidlet via Internett. I Bergen Kunsthall viser Cokes et utvalg fra de senere årenes produksjon, blant annet flere videoer som ikke har vært vist siden de ble presentert første gang. Videoene vises én etter én i en påfølgende strøm, noe som understreker Cokes’ praksis som en sammenhengende og kontinuerlig produksjon av kommentarstoff, hele tiden i dialog med samtidens politiske strømninger.

24.08. — 28.10.2018

Åpner
Fredag 24. aug kl. 20:00

Omvisninger
Hver søndag kl. 14:00
23. aug kl. 18:00 Medlemmer
26. aug kl. 13:00 Barnefamilier

Plattform
27. okt kl. 14:00
Tony Cokes i samtale

Related