Eric Baudelaire
Eric Baudelaire The Secession Sessions

Installasjons foto The Secession Sessions, Eric Baudelaire 2014.
Installasjons foto The Secession Sessions, Eric Baudelaire 2014.

Abkhasia er et paradoks: Et land som rent fysisk eksisterer (et territorium med grenser, regjering, flagg og eget språk), og samtidig et land uten juridisk eksistensgrunnlag. I nesten 20 år var Abkhasia ikke anerkjent av noen annen nasjonalstat. Slik eksisterer dette landet uten å eksistere, fanget i et mellomrom – et rom mellom ulike virkeligheter.

Lost Letters to Max (film still), 2014 by Eric Baudelaire. Courtesy and copyright the artist

I “The Secession Sessions” undersøker den franske kunstneren Eric Baudelaire spørsmål omkring hva som utgjør en stat. Hvordan bygger man en stat i dag? Inkluderer eller ekskluderer staten? Hva er det som utgjør dens legitimitet? Med hvilke kriterier kan en stat sies å eksistere? Og hvilke representasjonsformer muliggjør at staten kan oppleves som «virkelig»? Om alle stater egentlig er fiktive, kollektive konstruksjoner, hvordan kan man da forstå Abkhasia; som en fiksjon i fiksjonen?

Abkhasia ble løsrevet fra Georgia i Kaukasus etter en borgerkrig i 1992-93. Som med alle stridsområder, er Abkhasia omsluttet av et narrativ fullt av konflikter. For mange Georgiere er utbryterrepublikken en trussel, en amputert del av Georgia, og landet blir sett på som en stat som bryter internasjonal rett. For Abkhaserne reddet uavhengigheten dem fra kulturell utslettelse etter år med stalinistisk undertrykkelse, og Georgisk herredømme. For mange uavhengige observatører er Abkhasia simpelthen en brikke i det store spillet som Russland og Vesten alltid har spilt i Kaukasus.

Lost Letters to Max (film still), 2014 by Eric Baudelaire. Courtesy and copyright the artist

“The Secession Sessions” anerkjenner disse motstridende fortellingene og gjør ingen forsøk på å skrive en umulig, objektiv historiografi. Prosjektet forsøker ikke å analysere, verifisere eller dokumentere noens påberopelser av landområder. Utgangspunktet var følgende observasjon: Abkhasia har hatt en territorial og menneskelig eksistens i 20 år, og likevel vil landet med all sannsynlighet forbli i en uavklart situasjon i uoverskuelig fremtid. Dette gjør Abkhasias selvkonstruksjon og fortelling til noe som er verdt å utforske. Dersom Abkhasia er et laboratorium for studiet av opprettelsen av en nasjon, så er nasjonens paralleller til Garibaldi og George Washington fremdeles i live og aktivt arbeidende. Maxim Gvinjia er en av disse.

Lost Letters to Max (film still), 2014 by Eric Baudelaire. Courtesy and copyright the artist

“The Secession Sessions” består av en todelt utstilling og et seminar. Utstillingsrommet NO.5 i Bergen Kunsthall omdannes til Anembassy of Abkhasia – bestående av et kontor som i utstillingens siste uke vil ha ordinære besøkstider der man kan møte Abkhasias tidligere utenriksminister og midler¬tidig Anambassadør til Norge, Maxim Gvinjia. I tillegg vises filmenLost Letters to Max i samme rom i hele utstillingsperioden. Prosjektet startet ved en tilfeldighet da Eric Baudelaire nærmest som en spøk sendte et brev til sin venn Maxim Gvinjia – uten forhåpninger om at brevet ville nå frem i en stat uten anerkjennelse og uten postvesen. Brevet nådde imidlertid frem – og for hvert enkelt av totalt 73 slike brev har Gvinjia gjort lydopptak av sine svar til spørsmålene i brevene. Disse opptakene utgjør filmens fortellerstemme over bilder filmet av Eric Baudelaire i Abkhasia etter at korrespondansen var over. Som en integrert del av prosjektet arrangeres også et seminar der spørsmål som reises av “The Secession Sessions” diskuteres av forskere, skribenter og kunstnere.

Lost Letters to Max (film still), 2014 by Eric Baudelaire. Courtesy and copyright the artist

Eric Baudelaire har i de fleste av sine fotografier og essayfilmer de siste ti årene kretset omkring spørsmålet om representasjon, og hvordan virkeligheten iscenesettes gjennom bilder. Hvor mye kan man betro en avbilding og dens relasjon til virkeligheten? The Secession Sessions undersøker spørsmål knyttet til staten og dens representasjoner, både i politisk betydning og i relasjon til bilder – sett gjennom prismet av den statsløse staten Abkhasia.

Lost Letters to Max (film still), 2014 by Eric Baudelaire. Courtesy and copyright the artist

Eric Baudelaire (1973) er født i Salt Lake City, USA. Han bor og arbeider i Paris, Frankrike.

Utstillingen er en samproduksjon mellom Bergen Kunsthall, Bétonsalon – Centre for art and research (9.01. – 08.03. 2014), Argos – Centre for Art and Media (2015), UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAM / PFA) (4.02. – 22.02. 2015) i partnerskap med Kadist Art Foundation.

“”:http://www.institutfrancais.com “”:http://www.fritt-ord.no

Støttet av Institute Francais og Fritt Ord.

Utstillingen åpner 17. jan kl 20:00
OMVISNINGER I UTSTILLINGEN:
Torsdag 16.01 kl 18 – forhåndsvisning for medlemmer
Søndag 19.01 kl 13 – for barnefamilier
Søndag 19.01 kl 15 – for publikum
Torsdag 23.01 kl 18 – gratis kveldsomvisning
Torsdag 30.01 kl 18 – gratis kveldsomvisning
Torsdag 06.02 kl 18 – gratis kveldsomvisning

LOST LETTERS TO MAX
17. jan – 16. feb 2014
NO.5
En film av Eric Baudelaire med Maxim Gvinjia. 105 min.
Daglige visninger kl 11:00, 13:00 og 15:00.
Torsdager også visning kl 17:00.

THE ABKHAZIAN ANEMBASSY
11. februar – 16. februar 2014
NO.5
Med Maxim Gvinjia, tidligere utenriksminister og anambassdør for den Abkhasiske republikk i Bergen
Åpent daglig 11-15

THE BERGEN SESSIONS
SEMINAR, BERGEN KUNSTHALL
14-15. FEBRUAR 2014
Med Eric Baudelaire, Maxim Gvinjia, Lina Dzuverovic, Kim West, Maria Moseng, Mélanie Mermod, Gela Patashuri, Gyda Marås Sindre, Leon Colm og Asbjørn Grønstad.