Ciara Phillips
Just You

Installation view Ciara Phillips, Just You, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Installation view Ciara Phillips, Just You, Bergen Kunsthall 2014. Photo: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

Den Glasgow-baserte, kanadiske kunstneren Ciara Phillips arbeider med grafisk trykk i videste betydning: fra silketrykk, tekstil og fotografi, til stedsspesifikke veggarbeider. Hun samarbeider ofte med andre kunstnere, designere eller grupper i lokalsamfunnet, hvor hun aktivt utnytter det arbeidsfellesskapet som trykketeknikken inviterer til. Med inspirasjon fra ulike tradisjoner, håndverksdisipliner og historier, kombinerer Phillips grafikkens demokratiske og kritiske potensiale med en elegant, formal utforsking av trykkekunstens spesifisitet.

Fra høsten 2014 vil Bergen Kunsthalls galleri NO.5 bli benyttet til å re-presentere kunstverk og utstillinger som tidligere har vært vist andre steder i verden. Ciara Phillips utstilling “Just You” innleder denne nye programserien og presenteres her i sin helhet, slik den først ble vist i Berlin-galleriet Praterstrasse tidligere i år.

“Just You” kombinerer effektivt ulike grafiske strategier, og understreker trykkets materialitet og håndverket i arbeidsprosessen. I flere av utstillingens silketrykk er lerretet bevisst “slurvet” montert til underlaget, slik at lerretsstoffets materialitet trer frem som tekstil. Stoffligheten forsterkes ytterligere av at andre tekstilelementer i bomull eller tweed er applikert på bildet. Et fotografi som viser en kvinnelig modell avbildet bakfra, ikledd en abstrakt mønstret kjole, går igjen i flere av arbeidene. Foldene, draperingene og det grafiske mønsteret i kjolen glir sømløst inn i lerretets egen materialitet, og overlappes samtidig av de applikerte tekstilene og de trykte abstrakte formene som overlapper og omgir fotografiet.

Denne selvrefleksive tendensen er gjennomgående i utstillingen. I verket Things I Associate With You (2014) vises to fragmenter av tilsynelatende samme motiv, som om lerretet har fanget mellomrommet mellom to avtrykk i trykkpressen. Motivet ligner et utsnitt av overgangen mellom to enkeltbilder på en analog filmrull, og understreker slik det serielle ved trykketeknikkens mulighet for mangfoldiggjøring. I en vegginstallasjon er dette potensialet for masseproduksjon aktivt utnyttet i en serie med silketrykk hvor samme motiv dekker en hel vegg, og fungerer som et tapetlignende underlag for andre arbeider i utstillingen.

Ciara Phillips (f. 1976) bor og arbeider i Glasgow. Hun er nominert til Turner-prisen for 2014.

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som tidligere har vært vist andre steder. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til og fokusere på utvalgte verk, utstillinger eller utdrag fra utstillinger. Bergen Kunsthall vil bestille en ny tekst skrevet spesielt for hver av utstillingene.

Ciara Phillips, “Just You”, ble først vist ved Galerie Praterstrasse i Berlin, 1. mars – 4. april, 2014.

29.08. — 19.10.2014

Åpning
29. aug kl 20:00

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00
28. aug kl 18:00 for medlemmer
31. aug kl 13:00 for barnefamilier