Chasing Shadows - Santu Mofokeng

Kurator: Corinne Diserens

Den sør-afrikanske kunstneren Santu Mofokeng er første hovedutstiller i Bergen Kunsthall i 2012. Som tittelen “Chasing Shadows – 30 years of photographic essays” indikerer, er dette en retrospektiv utstilling med en omfattende samling verk. Det er snakk om mer enn 200 bilder (fotografier og lysbilder), tekster og dokumenter som samlet viser Mofokengs brede virkefelt og utvikling fra 1970- til 2000-tallet. Gjennom en sped begynnelse som streetphotographer i sin ungdoms Soweto, etterfulgt av flere års arbeid som mørkeromsassistent og frilanser for forskjellige sør-afrikanske aviser på 1980-tallet, har han de siste tjue årene dreid mer i retning av en kunstnerisk representasjon av den svarte sør-afrikaners hverdagsliv, og en utforskning av religiøse ritualer og typologier av landskap. Gjennom nye motivkretser og en alltid aktuell problematisering av fotografi som et dokumentarisk medium, fremstår han i dag som en betydningsfull bidragsyter til sør-afrikansk kunst.

Det var mens han publiserte for the Weekly Mail (nå the Mail & Guardian) på midten av 1980-tallet, og samtidig var medlem av fotokollektivet Afrapix, hvis formål var å dekke anti-apartheidarbeidet på en dagsaktuell måte, han innså at hans arbeidsmetoder ikke passet det journalistiske formålet. Han arbeidet sakte, tenkte mer I bokform enn avisform, og så sine enkeltstående bilder alltid som del av en større helhet. Termen fotografisk essay, som blir beskrivende for mange av Mofokengs senere prosjekter, springer mer eller mindre direkte ut fra dette faktum, og brukes første gang uttrykt om billedserien Church Train fra 1986. Her er motivene hentet fra et sør-afrikansk sosialt fenomén, nemlig de såkalte “kirketogene” som bringer de svarte pendlerne til og fra jobb, samtidig som det holdes messe om bord. Mofokengs hensikt med billedserien var å fange to vesentlige funksjoner ved det sør-afrikanske samfunn: Den utbredte pendelvirksomheten og religiøsitetens gjennomslagskraft. Først og fremst kan imidlertid Church Train leses som en kritikk av samtidens kunstpraksis, ettersom store deler av denne kunne anses som ren dokumentasjon av anti-apartheidtenkningens logikk. Mofokeng var kritisk til en ensidig fremstilling av de svarte som utelukkende ofre for motgang og undertrykkelse, og ønsket å uttrykke det ikke-hvite samfunnets naturlige kompleksitet. I Church Train er det passasjerenes religiøsitet, deres hverdagslige pågangsmot og ukuelighet som kommer til uttrykk: “These office cleaners, clerks, factory workers and general labourers enjoined in a cacophony of song, drumming, preaching and prayer in a catharsis of spirituality in a moving landscape on their way to work.”

I 1988 bestemte Mofokeng seg for å slutte å fotografere for journalistiske formål, og han ble tilknyttet African Studies Institute ved Universitetet i Witwaterstrand . I 1990 hadde han sin første separatutstilling, Like Shifting Sand, ved Johannesburg Market Galleries. Med prosjektet The Black Photo Album/Look: 1890 – 1950, der han gjennom et omfattende utvalg familiefotografier nærmest redefinerer historien til svarte sør-afrikanere, deltok han på Johannesburgbiennalen i 1997. Oppløsningen av apartheid i 1994 førte til at utfordringene innenfor kunsten ble endret, og Mofokeng beveget seg fra en dokumentarisk praksis til å fokusere på fotografi som kunst. Det spirituelle i hans bilder ble en måte å avslutte et kapittel på, et kapittel han beskriver som en fiktiv/metaforisk selvbiografi om livet under apartheid, samtidig som han så mulighetene for å fortsette det politiske arbeidet gjennom landskapet. Hans pågående prosjekt Chasing Shadows (utstilt både i 1997, 1998, 2000, 2003, 2010), samt Sad Landscapes (2000) og Rethinking Landscape (2004), er betydningsfulle i så måte. Hans fremstillinger av det han anser som religiøse landskap kan forstås som del av en større politisk tilhørighet, og handler om å “gjenvinne” områder. Landskapet får betydning gjennom eierskap, makt og minne.

Santu Mofokeng er født i 1956. Dette er hans første internasjonale retrospektive utstilling. Han har tidligere stilt ut ved en rekke prestisjetunge visningssteder, som Minshar Art Institute, Tel Aviv, (2010), Johannesburg Art Gallery (2008), Documenta 11, Kassel (2002), og Nederland Foto Instituut, Rotterdam (1998).

I forbindelse med utstillingen er det gitt ut en bok om Santu Mofokengs kunsterskap. Les mer om boken her

Chasing Shadows – Santu Mofokeng – 30 years of photographic essays er kuratert av Corinne Diserens i samarbeid med Jeu de Paume (Paris), Extra City Kunsthal Antwerpen, Kunsthalle Bern og Bergen Kunsthall.

_Jeu de Paume, Paris, Frankrike, 24. mai til 25. september 2011
Kunsthalle Bern, Bern, Sveits, 7. oktober til 27. november 2011
Bergen Kunsthall, Bergen, Norge, 13. januar til 26. februar 2012
Extra City Kunsthal Antwerpen, Belgia, 17. mars til 15. mai 2012

“”:http://www.jeudepaume.org” “”:http://www.kunsthalle-bern.ch

Lørdag 14. januar kl. 18.30:
I tilknytning til utstillingen presenterer Bergen Kunsthall et arrangement i serien Plattform. Her vil sentrale temaer i Santu Mofokengs kunstnerskap diskuteres i kontekst av Sør-Afrikansk samtidslitteratur. Noen av landets fremste forfattere deltar med opplesninger og debatt.
Les mer om arrangementet her

OMVISNINGER I UTSTILLINGEN:
Torsdag 12.01 kl 18:00 – Forhåndsomvisning for medlemmer ved Santu Mofokeng & Corinne Diserens
Søndag 15.01 kl 13:00 – Omvisning for barnefamilier
Søndag 15.01 kl 15:00 – Omvisning for publikum
Torsdag 19.01. kl. 18.00 – Gratis kveldsomvisning for publikum

Dokumentar om Santu Mofokeng (1996, 47 min, regi: Minky Schlesinger)

Santu Mofokeng, 1996. 47 min. Produced and directed by Minky Schlesinger. Camera: Adolf Spangenberg. Sound: Bruce Eshen. Supported by the Walther Family Foundation. © Minky Schlesinger 7 August 1996

Intervju med Santu Mofokeng i forbindelse med utstillingen ved Jeu de Paume, 2011

Interview of Santu Mofokeng by Peter Burchett – Jeu de Paume, 2011. 11 min.

Thirty Years of Photographic Essays