Camilla Løw New Ruins

Camilla Løw har den siste tiden gjort seg bemerket både på den unge norske kunstscenen og internasjonalt. Løw arbeider med et formspråk som er både strengt og lekent. Hun iscenesetter utstillingsrommet presist og engasjerende, med installasjoner av fargesterke skulpturer.

De åpenbare referansene til modernistisk skulptur, konstruktivisme og amerikansk minimalisme trekkes ofte frem i forbindelse med Løws kunst. Hun skiller seg imidlertid fra den ofte alvorstunge tradisjonen hun plasserer seg inn i, ved å forholde seg mer lekent og personlig til formspråket. Løw jobber med et begrenset utvalg, ofte prefabrikerte, materialer som tre, metall og plast. Den senere tiden har skulpturene hennes stadig oftere også tatt i bruk en bestemt type kuber i betong. Disse benyttes enten ubehandler eller med malte overflater, som et serielt og utskiftbart element i kombinasjon med andre nitidig plasserte og balanserte elementer i lettere materialer og klare farger.

Løw forholder seg på mange måter til de tradisjonelle kriteriene som gjelder for skulpturen som kunstform: Form, rom, rytme, spenning, balanse og materialegenskaper. Men til tross for det tradisjonelle utgangspunktet og det abstrakte formspråket, har Løw klart å definere sin helt egen posisjon i dette landskapet. Skulpturene fremstår med en unik identitet, ofte med utgangspunkt i langt mer konkrete, mimetiske og personlige forelegg enn det rent formalistiske. Titler viser til et mer kulturelt og sosialt utgangspunkt, og skulpturene kan referere til opplevde hverdagsepisoder eller henvise til graffiti og typografi.

Løws utstillinger har som oftest et stedsspesifikt utgangspunkt. Skulpturene lages med tanke på utstillingsrommet og det enkelte verkets plassering. Betrakternes bevegelse og opplevelse av rommet er en vesentlig del av verkserfaringen i møte med Løws kunst. Denne formen for “performativ skulptur” har sterke tradisjoner ved Glasgow School of Art hvor Løw er utdannet, noe man kanskje kan se hos andre kunstnere utdannet her som Claire Barclay, Martin Boyce og Jim Lambie.

Camilla Løw (f. 1976) er utdannet ved Glasgow School of Art, bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Sutton Lane, London (2008), Dundee Contemporary Arts, Dundee (2008), Elastic Gallery, Malmö (2007), Sutton Lane, Paris (2006), og deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, blant andre “Dump, Postmoderne skulptur i et oppløst felt”, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo (2007) og “Momentum”, Moss (2006).

14. november – 21. desember