Charlotte Prodger
BRIDGIT / Stoneymollan Trail

Installation view Charlotte Prodger: BRIDGIT / Stoneymollan Trail, Bergen Kunsthall 2017. Photo: Thor Brødreskift.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Charlotte Prodger: BRIDGIT / Stoneymollan Trail, Bergen Kunsthall 2017. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Film og video har vært i sentrum av Charlotte Prodgers praksis i over to tiår. I løpet av denne tiden har hun gjort videomediets teknologiske utvikling til et materielt utgangspunkt for sin utforskning av bevegelige bilder. Samtidig knytter hun mediets format-evolusjon direkte til selvbiografiske elementer i arbeidene.

_BRIDGIT___ (2016) er i sin helhet filmet med Prodgers egen iPhone, et verktøy hun bruker i sin daglige akkumulering av visuelt materiale. Ved å benytte telefonkameraet som en «protese», eller en forlengelse av kroppen og nervesystemet, i kontinuerlig innspilling av videoopptak, oppløses forholdet mellom dagligliv og det man vanligvis forbinder med «produksjon». Kropp og bærbar teknologi blir forlengelser av hverandre, og verket fremstår som en sammenflettet meditasjon over foranderlig subjektivitet. I filmen ser vi en serie statiske tagninger innspilt over ett år i landlige omgivelser utenfor Aberdeen: åpne jorder, fjell, en ferje som langsomt passerer, togreiser, – og opptak fra kunstnerens eget hjem i Glasgow. Lydsporet inneholder det kameraet har fanget: Musikk inne fra leiligheten, eller fugler og maskiner i utendørsopptakene. Denne real-lyden kombineres med en fortellerstemme som blander sammen personlige anekdoter, dagboknotater og utdrag fra litterære kilder. Filmen inneholder utdrag fra __The Modern Antiquarian av Julian Cope (1998) og The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age av Allucquére Rosanne Stone (1995).

I Stoneymollan Trail (2015) knyttes videoformatets utvikling enda mer direkte til kunstnerens personlige historie. Videoverket inneholder materiale fra et omfattende personlig arkiv med mini- DV-kassetter, høyoppløselig digitalfilm, iPhone-videoer, i tillegg til grafiske arbeider i silketrykk. De ulike tagningene danner en egen formal geometri gjennom billedrutens stadige veksling mellom 16:9- og 4:3-format. Stoneymollan Trail er et selvbiografisk essay om hvordan vi strever med materialet som utgjør våre egne liv: tingene vi har sett, tekster vi har lest, og alt vi har opplevd. Fortellerstemmen lister opp innhold fra over 20 år med opptak. Samtidig inntar stemmen ulike lånte identiteter via tekster av kunstneren Nancy Holt, science fiction-forfatteren Samuel Delany og musikeren Nina Simone. Stoneymollan Trail utforsker grenseoppgangene mellom personlig identitet og den andre, med fokus på et skeivt blikk på forholdet mellom teknologi, arbeid, omsorg, språk og tap.

Charlotte Prodger (f. 1974) bor og arbeider i Glasgow.

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som har vært vist andre steder i verden de senere årene. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst det siste tiåret, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til, og fokusere på utvalgte verk eller utstillinger.

Stoneymollan Trail ble laget for The Margaret Tait Award 2014 (ved Glasgow Film Festival). Filmen ble først vist i et utstillingsformat ved Spike Island, Bristol, i 2015. BRIDGIT ble først vist ved Hollybush Gardens i 2016. Støttet av Creative Scotland.

En ny publikasjon vil være tilgjengelig online og i vår butikk.

03.11.2017 — 03.01.2018

Åpner
Fredag 3. nov kl 20:00. Gratis inngang 20:00 – 22:00!

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00
Torsdag 2. november kl 18:00 for medlemmer
Søndag 5. november kl 13:00 for barnefamilier