Bergen Biennial Conference

Hvorvidt Bergen vil få sin egen biennale er fremdeles et åpent spørsmål. Det finnes både vilje, fagmiljø og engasjement i Bergen som gjør disse planene realistisk og verdt å diskutere. Men det finnes også motforestillinger og en sunn kritisk holdning til hvorvidt nettopp en biennale er det Bergen og et norsk kunstliv trenger nå. Vi ønsker å invitere til en bredt anlagt debatt om spørsmålet, og håper at fagmiljøet, publikum og politikere ønsker å ta del i diskusjonen. “To biennial or not to biennial”; det blir et av høstens mest interessante spørsmål.

Bergen Biennial Conferance samler noen av verdens ledende kuratorer, kritikere, kunstnere og forskere, i et forsøk på å dra veksler på deres erfaringer fra dette feltet. Vi ønsker å skape en ramme for gjensidig diskusjon omkring eksisterende praksis og hvilket potensial som ligger i biennalen som institusjonsmodell for samtidskunst. Konferansen vil bli en av de mest dyptgående og omfattende diskusjonsplattformene om biennalefenomenet noen gang, og vil rette blikket mot eksisterende biennaler og biennaleforskning fra ulike deler av verden. Konferansen vil bestå av tre dager med foredrag, dialoger og workshops med både unge og veletablerte aktører på feltet.

En rekke forskere og kuratorer har den senere tiden påpekt hvordan kunstutstillingens historie både er en av de mest interessante, og paradoksalt nok, oversette fortellingene om vår kulturhistorie. Med det økende omfanget av biennaler og andre periodiske samtidskunstutstillinger vi har sett siden 1990-tallet, fremstår det i dag som en presserende oppgave å sette fokus på denne historien. Anledningen til gjøre nettopp det i denne konferansen, kommer som en respons på Bergen Kommunes planer om å etablere en biennale i Bergen. Som en innledning til dette arbeidet har Bergen Kunsthall fått i oppdrag å organisere en internasjonal konferanse og tenketank for å diskutere biennalens status som utstillingsform, og invitere til debatt omkring planene for en biennale i Bergen.

Konferansen vil også resultere i en omfattende publikasjon. The Biennial Reader samler et utvalg tekster som har hatt betydning for den teoretiske utviklingen av feltet, samt en rekke helt nye tekster. Publikasjonen vil bli utgitt i etterkant av konferansen, og distribueres internasjonalt i løpet av 2010.

I tillegg har det Bergensbaserte forlaget Ctrl+Z blitt invitert til å produsere en uavhengig forstudie om biennaleplanenes forankring i det lokale kunstmiljøet. Gjennom nye tekster og intervjuer med sentrale aktører på kunstfeltet i Bergen, undersøker denne publikasjonen hvordan det eksisterende fagmiljøet reagerer på ideen om en biennale i Bergen. Boken blir et viktig dokument for å synliggjøre meningsmangfoldet lokalt i forhold til en kommende biennale.

Deltakere inkluderer blant andre: Sara Arrhenius, Carlos Basualdo, Ute Meta Bauer, Ina Blom, Charlotte Bydler, John Clark, Ann Demeester, Donna De Salvo, Jonas Ekeberg, Elmgreen & Dragset, Gridthiya Gaweewong, Ranjit Hoskote, Maria Hlavajova, Caroline A. Jones, Llilian Llanes, Sarat Maharaj, Vittoria Martini, Ivo Mesquita, Gerardo Mosquera, Paul O´Neill, Hans Ulrich Obrist, Olu Oguibe, Tommy Olsson, Rafal Niemojewski, Marit Paasche, Nikos Papastergiadis, Anri Sala, Vinicius Spricigo, Monika Szewczyk, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Mahita El Bacha Urieta, Jan Verwoert, Sabine B. Vogel
Konferansens innhold er sammensatt av Solveig Øvstebø, Marieke van Hal og Elena Filipovic.

Konferansen vil bli holdt på Grand Hotel Terminus, Bergen Kunsthall og Bergen Kunstmuseum.
Konferansen er initiert av Bergen Kommune – Byrådsavd. for kultur, næring og idrett.
Støttet av Hordaland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd

Bergen Kunsthall innleder høstens program med å rydde utstillingssalene for å gjøre plass til en internasjonal begivenhet som vi håper vil være av betydning for det norske kunstfeltet. Med bakgrunn i Bergen Kommunes initiativ til å etablere en biennale for samtidskunst i Bergen, har Bergen Kunsthall fått i oppdrag å arrangere en internasjonal konferanse som skal diskutere biennalens status som utstillingsmodell i dag.

Åpner torsdag 17. september kl 19:00.