Benny Dröscher Blissfully Still

Benny Dröscher har høstet stor anerkjennelse for sine fantasifulle skulpturer og malerier som fremviser en særegen uttrykkskraft, og som aktivt utforsker sentrale spørsmål omkring kunstens ulike representasjonsformer i møte med forskjelligartede virkelighetsforståelser. “Blissfully still” består av en helt nyprodusert serie malerier som viderefører denne tematikken.

Dröschers arbeider “forsøger med alle tænkelige midler at forføre publikum til at tro på sig som ‘virkelighet’ (…)”. Betrakteren dras inn i et drømmelignende og spissfindig konstruert grenseland hvor skillet mellom det ekte og det fiktive ikke lenger er åpenbar.Ved å iscenesette og bearbeide motiver, farger og former med direkte referanser til “virkeligheten”, tvinges betrakterens blikk til å pendle mellom det gjenkjennelige og det fremmedgjørende. Slik synliggjøres måter kunsten kan bidra til å avdekke og tilsløre vår forståelse av ekthet. Dröschers visuelle retorikk kjennetegnes i stor grad av hans evne til å gjøre undringen til et eget, vakkert univers, som publikum forføres til å delta i og meditere over.

Benny Dröscher (1971) bor og arbeider i København. Han har i de senere år hatt separatutstillinger ved BlindArte contemporanea, Napoli/I (2008), Mogadishni Gallery, Kjøbenhavn/DK (2007), Rokeby, London/GB (2007) og Gallery Fiebach & Minninger, Köln/D (2006). Han er innkjøpt av et flertall offentlige kunstinstitusjoner, deriblant Malmö Konstmuseum; Arken Museet for Moderne Kunst og Det Danske Nasjonalgalleriet i Kjøbenhavn. Dröschers arbeider er representert i private samlinger over hele Europa.

5. september – 2. Oktober 2008