Banks Violette

Amerikaneren Banks Violette utforsker sider ved samtidig kultur via ikonografi og tematikk hentet fra undergrunnsmusikk og subkultur. Black metal, rituelle mord og selvdestruksjon har vært utgangspunkt for noen av Violettes fremstillinger av morbide aspekter ved kontemporær vestlig ungdomskultur.

Violette har den senere tiden vakt stor oppmerksomhet på den internasjonale kunstscenen med sitt strengt minimalistiske, men samtidig teatrale og forførende uttrykk. I hans skulpturer konfronteres en vakker og nærmest iskald polert estetikk med en underliggende tematikk der problematiske spørsmål reises. Violettes kunst, ofte kalt “New Gothic”, er et møte mellom koder og språk hentet både fra ungdomskultur og romantiske strømninger i kunsthistorien. En installasjon av Violette kan eksempelvis fokusere på black metal, og den glidende overgangen mellom musikksjangerens teatrale fiksjonsverden og aktørenes faktiske virkelighetsoppfattelser og ideologi. Metal-estetikken blir et speilbilde på en ungdomskultur fylt av uro og angst som noen ganger gir seg utslag i destruktiv oppførsel og faktiske voldshandlinger. I en utstilling ved Whitney Museum of American Art presenterte Violette i 2005 et minimalistisk bygningsskjelett konstruert av salt, med klare referanser til norske stavkirker og til historien omkring kirkebrenning og drap i det norske metalmiljøet tidlig på nittitallet.

Til denne utstillingen vil Violette produsere et nytt verk spesielt tilpasset Galleri No.5. Utstillingen er et samarbeid mellom Bergen Kunsthall og samtidsmusikkfestivalen Borealis. Violette har klare bånd til musikkverden, og utstillingen inngår derfor også i direkte dialog med årets Borealisfestival som blant annet fokuserer på eksperimentelle metaluttrykk. Tidligere har Violette blant annet samarbeidet med den kontroversielle norske metalmusikeren Snorre Ruch og det amerikanske dronemetalbandet Sunn O))).

Banks Violette (f. 1973) bor og arbeider i New York. Tidligere separatutstillinger inkluderer blant annet Maureen Paley, London, 2006, Galerie Rodolphe Janssen, Brussel, 2005, The Whitney Museum of American Art, NY, 2005, Liste, Basel, 2003, Team Gallery, NY, 2002.

Utstillingen er produsert i samarbeid med Borealis

Bilde: Kill Yourself (Twin)2006

Dato: 2.mars – 1. april 2007