Fredrik Værslev
All Around Amateur

Installation view Fredrik Værslev: All Around Amateur, Bergen Kunsthall 2016.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Fredrik Værslev: All Around Amateur, Bergen Kunsthall 2016. © Bergen Kunsthall

Festspillutstillingen 2016

Inkluderer samarbeidsverk med Matias Faldbakken, Allison Katz, Stewart Uoo og Josh Smith

Årets festspillkunstner er internasjonalt anerkjent for sin skarpe, intelligente og svært kontemporære hold­ning til maleriet. Fredrik Værslev utøver en kunstnerisk praksis som problematiserer mulighetene og relevan­sen til maleriet som medium i dag.

Værslevs utstilling i Bergen Kunsthall blir hans største separatut­stilling hittil, og vil bestå av to distinkt ulike serier med nye ma­lerier. Den ene verksgruppen vil bli integrert i Bergen Kunsthalls modernistiske utstillingsarkitektur, som en nitid planlagt arkitek­tonisk installasjon av malte lerreter. I den andre serien samarbei­der han med kunstnere som Matias Faldbakken, Stewart Uoo, Josh Smith og Allison Katz, i et stort antall nye verk til sin stadig voksende gruppe av «hyllemalerier».

Værslevs arbeider navigerer sylskarpt mellom ulike maleriske tradisjoner, og demonstrerer hvordan maleriet rommer potensi­ale for et virkningsfullt, personlig uttrykk, samtidig som det er et nøkternt og prosaisk åsted for malte tegn på en flate. Maleriet behandles som et objekt på linje med andre gjenstander, og arbeidene blir ofte til gjennom en møysommelig, seriell og deterministisk prosess der både tiden selv og ytre faktorer blir aktive medskapere i den maleriske handlingen.

I flere serier har han latt maleriene stå utendørs over lengre tid, slik at vær og ytre slitasje har hatt påvirkning på det endelige resultatet. Andre ganger benyttes uttømte teknikker og maleriske motiver fra kunsthistorien til å skape overflater med langt mer prosaiske konnotasjoner. Spruting og rennende maling blir som mimetiske kopier av terazzogulv, mens minimalistiske striper man kan gjenkjenne fra prosessmaleri og postminima­lisme blir til markisemotiver.

Nylig har han jobbet med en serie arbeider laget ved hjelp av en vogn som normalt benyttes til vegmerking eller oppmerking av idrettsbaner. De begrensede mulighetene for «ekspressive strøk» i en slik prosess, undermine­res likevel av den oppsiktsvekkende variasjonen og følsomheten som oppstår i de malte linjene og sporene på lerretet.

Utstillingen vil turnere til Le Consortium i Dijon i Frankrike, 18. november 2016 – 19. februar 2017, hvor de samme to verksgruppene vil bli presentert på nytt, og i respons til en svært annerledes utstillingsarkitektur. De to utstillingene kan sees som kapitler i et helhetlig prosjekt, hvor Værslev utforsker maleriets evne til å definere, eller gå i dialog med, kjente og nærmest ikoniske utstillingsrom, parallelt med den evig pågående dialogen med maleriets egne historier og posisjoner.

Fredrik Værslev (f. 1979) bor og arbeider på Vestfossen og i Drammen.

Publikasjon:
Fredrik Værslev All Around Amateur
Tekster: Ina Blom, Martin Clark, Anne Pontégnie, Steinar Sekkingstad
Utgitt av Bergen Kunsthall, Le Consortium og Sternberg Press, 2016

26.05. — 14.08.2016

Åpning
26. mai kl. 13.00

Plattform
Fredrik Værslev i samtale med Le Consortium-kurator Anne Pontegnie
28. mai kl 13:00.

Plattform – boklansering
Fredrik Værslev All Around Amateur, og forelesning med kritiker og skribent Ina Blom, Sympathy for the Zombie
9. jun, kl 19:00

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00
For medlemmer onsdag 25. mai kl 17:00
For barnefamilier søndag 29. mai kl 13:00

Related