Aleksander Stav

Til serien In-between inviterer Bergen Kunsthall kunstnere til å ta i bruk utstillingsrommene i tidsrommet mellom to utstillinger, eller til å benytte deler av bygningen som vanligvis ikke forbindes med utstillingsvirksomhet (tomrom, passasjer, fasade, eksteriør eller uterom).

Aleksander Stavs prosjekt for In-between benytter seg av kunsthallens inngangsparti for å skape en midlertidig illusjon og transformasjon av institusjonen. I noen dager vil kunsthallen fremstå som en kommersiell visningsarena for hvithval. Hvithvalene var blant de første hvalsortene som ble tatt i fangenskap. Den aller første ble stilt ut for nøyaktig 150 år siden ved Barnum’s Museum i New York i 1861. Tittelen «The Egress» refererer til museets grunnlegger, P.T. Barnum, som mente at publikum oppholdt seg for lenge i hver av museets syv saler. Han innførte dermed skilt i hvert rom med teksten «This way to The Egress». Ikke alle visste at egress er et annet ord for utgang, og altså ikke var navnet på en ny attraksjon i museet. Idet publikum passerte den siste døren med påskriften «The Egress» befant de seg tilbake på gaten.

Aleksander Stav har sin utdannelse fra Bournemouth, England og avsluttet sin Mastergrad ved Kunstakademiet i Bergen i 2009. Han har deltatt på en rekke utstillinger i Norge, samt vist arbeider i Brasil og Storbritannia.

In-between: The Egress