Bergen Assembly 2019
Actually, the Dead Are Not Dead

Installation view Bergen Assembly: Actually, the dead are not dead. Bergen Kunsthall 2019. Photo: Thor Brødreskift ©Begen Kunsthall
Installation view Bergen Assembly: Actually, the dead are not dead. Bergen Kunsthall 2019. Photo: Thor Brødreskift © Begen Kunsthall

Bergen Assembly – Bergens triennale for samtidskunst – returnerer for tredje gang til Bergen Kunsthall og tar i bruk alle våre utstillingsrom.

Bergen Assembly 2019, med tittelen “Actually, the Dead Are Not Dead”, omfatter en utstilling og en serie med arrangementer som finner sted på ulike visningssteder i Bergen. Prosjektet er en fordypelse i «liv», med en forståelse av liv som overskrider det binære forholdet mellom for eksempel liv og død, natur og kultur, menneske og dyr, subjekt og objekt, frisk og syk, fortid og fremtid.

“Actually, the Dead Are Not Dead” utforsker hvordan vi kan omdefinere alliansene vi har med de som ikke lever nå. Prosjektet foreslår å kommunisere med fortidens og fremtidens spøkelser, og ta ansvar for de som ikke lenger – eller ikke ennå – er her. Et slikt ansvar innebærer en motstand mot at livet er underkastet dødens politikk, blant annet ved utslettelsen av det materielle og idealistiske livsgrunnlaget for et utall mennesker, den dødelige avvisningen av flyktninger og ødeleggelsen av planeten vår. “Actually, the Dead Are Not Dead” handler om en gjenerobring av livet, og utforsker potensialet som ligger i å forestille seg liv på en annen måte gjennom kunstnerisk praksis.

Utstillingen, som finner sted i fem ulike bygninger (Bergen Kunsthall, Bergen Kjøtt, Entrée, Hordaland kunstsenter og KODE 1), inkluderer verk fra omtrent 70 kunstnere og bidragsytere med bakgrunn fra andre fagfelt. Flere av verkene er nye produksjoner.

Verk som inngår i langvarige kunstneriske prosjekter utgjør et sentralt fokus i utstillingen.

En kuratorisk prosess gjort i fellesskap er grunnlaget for utstillingen. I stedet for tematisk organisering, eller entydig kuratorisk fortellerstemme, blir ulike estetiske, metodologiske og diskursive tråder relaterte til hverandre, fra bygning til bygning og på forskjellig vis. Trådene og konstellasjonene dreier seg rundt livstilstander som trosser både normative livsmodeller og dødens politikk. De utforsker kunstens frigjørende potensiale, fest, parodien, eller interessen for fortidens og fremtidens spøkelser. De prøver ut ulike former og formater hvor kunnskap og erfaring fra motstandsarbeid kan deles.

Bergen Assembly 2019 utformes av en gruppe på tolv kuratorer, kunstnere, teoretikere og aktivister. De kunstneriske lederene Hans D. Christ og Iris Dressler har invitert Murat Deha Boduroğlu, Banu Cennetoğlu, María García, Hiwa K, Katia Krupennikova, Viktor Neumann, Paul B. Preciado, Pedro G. Romero, Simon Sheikh og Emma Wolukau-Wanambwa til å utvikle programmet i form av individuelle, delte og overlappende prosjekter som også involverer andre kunstnere og bidragsytere fra andre felt.

Bergen Assembly er en modell for kunstnerisk produksjon og forskning, som leder frem til offentlige utstillinger og arrangementer som finner sted hvert tredje år i Bergen. Denne fleksible modellen endrer karakter for hver utgave: den første utgaven i 2013, med Ekaterina Degot og David Riff som kunstneriske ledere, fikk tittelen Monday Begins on Saturday.

Forrige utgave, i 2016, hadde Tarek Atoui, kollektivet freethought og PRAXES som kunstneriske ledere. Bergen Assembly er en uavhengig organisasjon som samarbeider med ulike partnere for hver utgave. Bergen Kunsthall har vært en samarbeidspartner på alle tre utgavene.

Bidragsytere på Bergen Kunsthall
*Daniel G. Andújar
Lorenza Böttner
Lisa Bufano / Sonsherée Giles
John Barker / Ines Doujak
Ruth Ewan
Flo6X8
Robert Gabris
Sonsherée Giles
Jan Peter Hammer
Hiwa K
Anette Hoffmann
Teresa Lanceta / Pedro G. Romero
Yunyop Lee
Suntag Noh
PEROU / Sébastien Thiéry
Imogen Stidworthy
The creators of Oi! (Arsiema Z. Medhanie, Ayan Mohamed Moalim Abdulle, Cynthia Njoki Kangethe, Emma Wolukau-Wanambwa, Gift H. Solhaug, Hamisi Adam Moshi, Hinda Sheikh Ibrahim Farah, Malebona Maphutse, Mamadee King Kabba, Naomi Niyo Bazira, Omar Farah, Sheila Kassim Feruzi, Shelmith Mwenesi Øseth, Simnikiwe Buhlungu, Sufian Mulumba)
Emma Wolukau-Wanambwa*

05.09. — 10.11.2019

Åpningsdager
5.08. — 08.09.2019 Gratis
www.bergenassembly.no

Omvisninger av utstillingen i Kunsthallen
Hver søndag 13:00 for barnefamilier
Hver søndag 14:00
Ons 4. sep 18:00 for medlemmer

Omvisninger i alle utstillingssteder Bergen Assembly 2019
Hver torsdag, 16:00 – 17:30
Hver lørdag 14:00 – 16:00
Gratis. Ingen forhåndsregistrering
Møtested: Belgin, Rasmus Meyers allé 3

_Booking av egne turer for enkeltpersoner eller grupper: daniela@bergenassembly.no _