What is Important?

Ars Baltica er et forum for kulturell utveksling på tvers av grensene i Baltikum. I arbeidet med spørsmålet “What is Important?”, forsøker kuratorteamet for den 3. Ars Baltica Triennalen å gjøre den kritiske dialogen mellom kunstnerne, kuratorene og institusjonene i regionen dypere.

Det strukturelle innholdet i prosjektet starter med å se på hva som er viktig for baltiske kunstnere som bruker det fotografiske mediet i dag. Den etymologiske betydningen av “important” er det som er verdifullt nok til å bli “tatt inn”, med andre ord, dét som individet eller et samfunn finner fram til, og velger ut for seg selv.

“What is Important?” er ikke en tematisk utstilling, men de utvalgte arbeidenes holdninger viser et visst kunstnerisk slektskap. Mens mange kunstnere på 90-tallet var opptatt av å etablere fotografiet som kunst, er kunst med fotografiet en av flere kunstneriske strategier i dag. Kunstnerne unngår, eller leker med, det enkle representerende bildet, inkluderer det performative, det filmatiske og det narrative, og produserer kaleidoskopiske bilder eller komplekser. Fotografiet blir ikke fremhevet som et spesifikt medium, men blir benyttet av kunstneren på samme måte som andre benytter det. Med andre ord, formale tematikker er mindre viktig enn kunstnerens forsøk på å ekstrahere segmenter av virkeligheten, appropriere disse og kommunisere dem til andre.

Paradoksalt nok kombinerer kunstnerne i denne utstillingen en interesse for det tilsynelatende uviktige med lysten til å behandle viktige fortellinger. De forskjellige formene av det narrative i dagens baltiske fotografiske kunst er etablert rundt følgende krystalliseringspunkter: På den ene siden er det historier som omhandler selvet, og offentlige kollisjoner med det private, der den subjektive opplevelse og lekende fortellinger erstatter 80- og 90-tallets typiske fokus på kroppen. På den andre siden er historiene der lokaliteter rundt selvet er et sentralt tema, og der den subjektive viktigheten av steder etterfølger det løsrevne synspunktet “on sites” karakteristisk for det tidlige nittitall. Ved å konsentrere seg om den lokale, private og personlige oppfattningen, legger kunstnerne særlig vekt på individuelle territorier som ennå ikke er absorbert globalt eller medialt.

Dorothee Bienert, Lars Grambye og Lolita Jablonskiené
Kuratorer

Dato: 10. oktober – 16. november 2003

Ars Baltica Triennale for Fotografisk Kunst

Kunstnere: Knut Åsdam (N), Bigert & Bergström (S), Agnieszka Brzezañska (PL), Aristarkh Chernyshev (RU), Oskar Dawicki (PL), Miklos Gaál (FIN), Ilkka Halso (FIN), Isabell Heimerdinger (D), Elsebeth Jorgensen (DK), Anne Szefer Karlsen (N), Eve Kask (EE), Joachim Koester (DK), Tatyana Liberman (RU), Wiebke Loeper (D), Wolfgang Plöger (D), Artúras Raila (LT), Gatis Rozenfelds (LV), Johanna Rylander (S), Jari Silomãki (FIN), Florian Slotawa (D), Irma Stanaityté (LT)