Vlatka Horvat

Vlatka Horvat
As Opposed to the Front, Back, Top, and Bottom

Utstillingen kan betraktes som et ledd i en pågående prosess for kunstneren, ettersom hun her fortsetter sine kontinuerlige og repetitive undersøkelser av romlige egenskaper og relasjoner. Med en innarbeidet kunstnerisk strategi, der metoden innebærer å plukke fra hverandre det eksisterende; skjære bort, brette/bøye eller flette sammen fotografiske, tekstlige eller fysiske elementer, skaper hun nye og fiktive muligheter for forholdet mellom rom, kropp og objekt.

For utstillingen i NO.5 vil Horvat vise en større installasjon, samt en serie med papirarbeider. Tematisk har hun fokusert på ideen om kanten/“the edge” som et både romlig/fysisk og konseptuelt fenomen. I dette ligger at kanten konnoterer til grenser og begrensninger, enten det gjelder fysiske forhold som sted og rom, eller sosiale relasjoner i form av normative forventninger til mellommenneskelig adferd. Ikke minst utgjør kanten en konkret og definerende størrelse når det gjelder billedproduksjon, ettersom rammeverket i stor grad er med på å bestemme bildets innhold og form. Hva er innenfor og hva er utenfor? Hvor er begynnelsen og hvor er slutten?

Horvat har sine røtter i den performative kunsten, og kan i sitt uttrykk referere til både tidlig performance kunst og Arte Povera fra 1960 og 70-tallet. Med hensyn til det første innebærer dette at hun benytter seg av dramaturgiske virkemidler som gjør at verkene – eller scenariene – kan fremstå som plausible narrasjoner, inntil man innser at det hele er bygget opp med en innbyrdes sviktende logikk. Med hensyn til det siste betyr det at hun benytter seg av prosaiske og allerede eksisterende objekter for å skape nye estetiske konfigurasjoner og forståelsesrom.

Vlatka Horvat (f 1974) er født i Cacovec, Kroatia, men bor og arbeider i New York. Hun fullførte sin PhD fra Roehampton University, London, i 2009, men har siden 2003 stilt ut ved en rekke visningssteder verden over. I 2008 stilte hun bl a ut ved Battersea Arts Centre i London, før hun i 2009 deltok ved Istanbulbiennialen med prosjektet For Example. I løpet av 2010 har hun vært del av flere samarbeidsprosjekter, f eks med Tim Etchells i Over the Table, ved Aichitriennalen i Nagoya, Japan. Utstillingen i Bergen Kunsthall er hennes første solopresentasjon på en institusjon i Europa.

Vlatka Horvat åpner vårsemesteret i NO.5. Utstillingen åpner fredag 21. januar kl 20:00 med gratis inngang for alle til kl 23:00.