Villar

Bergen Kunsthall har åpnet året med en utstilling av kunstneren Eva Koch, hvor publikum kan bruke inngangsbilletten til flere besøk.

Utstillingen viser fire verker blant annet en videoinstallasjon hvor publikum spiller en aktiv rolle. Koch skildrer i tre av verkene sin egen families splittelse under den Spanske borgerkrigen. Koch´s historie berører derved en av alle krigers hensikter; på ulik måte å deportere og splitte mennesker. Dette scenario gjentok seg nylig i Europa, og er et av mange eksempler på menneskets ørkesløse repetisjon av fortiden.

“Villar” (sal 1.) er en interaktiv installasjon med flere videoprojeksjoner. Her forteller en slekt den virkelige historien om et barn som ble sendt vekk fra landsbyen Villar del Cobo og gjenforent med sin familie først etter 25 år. Familiemedlemmene forteller i hvert sitt videobilde bruddstykker fra sin versjon av denne hendelsen. Koch¨s konsekvente vilje til å formidle historiens samtidighet har tvunget henne å bryte fullstendig med vanlige kronologiske fortellerteknikker. Ettersom det samtidige handlingsforløpet ikke kan gjengis kronologisk i tid for betrakteren, velger Koch å la betrakteren bestemme rekkefølgen på historien via egne valg. På denne måten er alle fortellingene på vei mot samme “plass”, og betrakteren kan velge sitt eget nærhetsforhold til forløpet. Med en ærlighet ovenfor virkeligheten korrigerer Koch stadig sin iakttakelse og formidling; stundom rørende men aldri sentimental.
Publikum har også mulighet å fordype seg i “Villar – Manuelas barn” (sal 2.), en dokumentarisk dvd som gjengir alle skildringene i sin helhet. I Installasjonen “En face” (sal 3.) vises bilder fra gjenforeningen og fra Færøyene hvor Eva vokste opp.

“I videoinstallasjon “Crowds” (sal 4.) vises folkemengder fra Bombay, Jerusalem og Hongkong. Koch problematiserer blant annet individets angst for berøring og for å bli oppslukt. Bare i mengden har individet mulighet til å gi seg hen og bli frigjort fra denne angsten. Menneskemengdene som her er projisert blir imidlertid aldri forløst; individet er alltid til stede.

Videoinstallasjonen “Villar” vises på Venezia biennalen (juni-november)
og skal monteres av Bergen Kunsthall.

Dato: 31. januar – 2. mars 2003

Eva Koch