Vibeke Bärbel Slyngstad Malerier

I perioden 10. oktober til 16. november viser Vibeke Bärbel Slyngstad nye malerier i No.5. Prosjektet tar utgangspunkt i tilfeldige tema hentet fra naturen.

Bildene har karakterer av å være naturfotografier gjort uten spesielt formål. Fremstillingene skifter mellom motiver i skarpt fokus og uklare nærbilder. Noen ganger så nært at maleriene tenderer mot det monokrome. Formene repeteres og man får innblikk i ukjente mikrokosmiske systemer.

Slyngstads bilder er malt i en figurativ og naturalistisk stil, men er ikke tilstrebet et nøyaktig fotodokumentarisk uttrykk. Det er noe over disse gjengivelsene som ikke helt stemmer,- en siste rest som ikke er på plass. Bildene irriterer resepsjonen og får betrakter til å lete etter mening og fornuftige konnotasjoner. Sammenhengen bildene blir satt i er derfor viktig for innholdet. Dette er også grunnen til at Slyngstad jobber i serier. Språklig sett er bildene i seg selv å betrakte som tomme tegn, et tømt øyeblikk som får varierende handling og innhold avhengig av hva som kommer etterpå. Vibeke Slyngstad jobber ofte med utgangspunkt i en filmatisk tankegang, noe dette prosjektet også viser. Som i en film blir delene av historien klippet og satt sammen til en ny helhet. Denne holdningen til motiv og billedproduksjon skiller Slyngstad fra det tradisjonelle naturmaleri, der innholdet er konkret knyttet til naturen og blir formidlet innenfor et sluttet verk.

Vibeke B. Slyngstad (f1968) er født og oppvokst på Sunnmøre. I tillegg til sin utdannelse ved Statens Kunstakademi har hun studert Dokumentar og animasjonsfilm ved høyskolen i Volda. Hun bor og arbeider nå i Oslo.

Dato: 10. oktober – 16. november 2003