Tre malere

No.5 viser denne perioden en samling malerier av tre unge svenske malere: Niklas Engvall, Andreas Eriksson og Magnus Thorén, som har bemerket seg i sin bruk av Samtidsmaleriet. Alle fokus på sammenhengen rundt maleriet, noe som gjør at deres kunst ikke slutter ved formale vurderinger, men også referer til mer sosiale aspekter i vår samtidige kontekst.

Niklas Engvall
Siden 1996 har Niklas Engvall i stor grad arbeidet med to prosjekt, “Undantagstillstånd” og “Tryggare kan ingen vara”. No. 5 viser arbeider fra disse prosjektene som begge handler om hans relasjon til samfunnet rundt ham. Engvall skildrer bygninger som en stor del av befolkningen befinner seg i til daglig; skoler, kjøpesenter, industrihus, kontorbygg og villaer. Maleriene belyser og kommenterer hverdagssituasjoner og steder som kan oppleves triste og usynlige, men som utgjør en viktig del av livene våre. I Engvalls bilder er ofte arkitekturen brukt som motiv. Bygningene presenteres dels som symboler på et samfunnsklima, og dels som et portrett av en spesifikk bygning eller plass. I følge Engvall symboliserer verkene ideen om at mennesker i dag er pålagt å innfri et samfunns visjoner om total orden, og om hvordan samfunnet og dens strukturer således former individer.

Niklas Engvall er født og oppvokst i Eskilstuna i Sverige. Han har sin utdannelse fra Umeå kunshögskola.

Andreas Eriksson
Andreas Erikssons kunstneriske virke startet på 90-tallet, parallelt med en bølge av utsagn om maleriets død. Men nettopp påstanden om at alt er gjort og oppnådd innenfor maleriet, gav Eriksson en følelse av frihet, Eriksson er eklektiker og har ingen betenkeligheter ved å bruke tidligere stiler innefor maleriet, i hvilken som helst form. Hans påvirkning fra amerikanske malere fra 50-og 60-tallet er påfallende. En kan se spor fra abstrakt ekspresjonisme, minimalisme og postminimalisme. Eriksson er først og fremst interessert i bildenes eget språk. For han trenger ikke et kunstverk å fortelle noe, eller ha et budskap, men være åpent og mangetydig. Bildene som Eriksson stiller ut i No.5 bærer preg av dette frie rom og viser deler av kunstnerens seneste produksjon. Andras Eriksson gikk ut fra den Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm i 1998, og har siden deltatt i flere utstillinger og større utsmykninger.

Magnus Thorén
Magnus Thorén arbeider ofte i store format men med små detaljer, sammensatt i løse ornamentale konstruksjoner. Når man som betrakter går de store lerretene i møte, virker de bunnløse og uuttømmelige. I Thoréns malerier er flaten splittet opp i uendelig mange og små enheter. Myriader av fine, lysende partikler strømmer inn og ut fra et dunkelt, atmosfærisk rom. Det er umulig å fastlegge deres kurs. Lyset, som et immaterielt og grenseløst fenomen, spiller en sentral rolle i Thoréns verk. I maleriene finner vi ikke svar på hvor kilden til lyset finnes. Et sammenfattende trekk ved Carl Magnus Thoréns malerier er at de legger opp til en kontemplativ, meditativ sansning. De etablerer så at si en passasje til det ubegripelige og det utilgjengelige. Carl Magnus Thorén har studert ved KV Konstskola i Gøteborg samt ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen. De tre siste årene har han studert ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Niklas Engvall, Andreas Eriksson og Carl Magnus Thorén

Dato: 23. januar – 22. februar 2004