Toril Johannessen

Toril Johannessen åpner vårsemesteret i NO.5. Med fascinasjon for natur og vitenskapshistorie, skaper hun sine visuelle verk gjennom metodiske utprøvinger og en analytisk holdning til empiri og teori. Det estetiske vokser frem i den personlige tolkningen av det dokumentariske, der hun også drar veksler på metaforiske og mytologiserende elementer som ligger latent i det anvendte kildematerialet.

Utstillingen i NO.5 består av to verk. Det ene er en skulptur som utgjør det absolutt største objektet som er mulig å få inn i gallerirommet i ett stykke, og som dermed tangerer de volummessige og arkitektoniske rammene for utstillingen. I motsetning til skipet i flasken, er det ikke skjulte triks som muliggjør anordningen, men en kartlegging av de fysiske betingelsene i forkant.

Det andre verket dreier seg om hypotetiske berøringspunkter mellom den tyske vitenskapsmannen Johan Zöllner (1834 – 1882) og den canadisk-amerikanske billedkunstneren Agnes Martin (1912 – 2004). Inspirert av sistnevntes geometriske motiver, spiller Johannessen på Zöllners oppdagelse av at parallelle linjer synes skjeve når de krysses av kortere linjer i en bestemt vinkel (”Zöllners illusjon”). En videre betydning av verket kan leses i det faktum at både Zöllner og Martin, gjennom deres metodiske og vitenskapelige undersøkelser, utforsket ulike spirituelle dimensjoner.

Toril Johannessen (f. 1978) bor og arbeider i Bergen. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet i 2008. Av separatutstillinger kan nevnes Variable Stars & In Search of Iceland Spar, Oslo Kunstforening og The Generic Stone, Hordaland Kunstsenter, Bergen. Gruppeutstillinger siste år omfatter bl a Susan Collis, Ane Mette Hol og Toril Johannessen, Lautom Contemporary, Oslo, Session 6 – Lecture, AmNudenDa, London og Norwegian Summer Show, Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam.

Toril Johannessen holder forelesningen Transcendental Physics på Universitetet i Bergen den 9. februar kl 14.15 – 16:00.

Sted: Sydneshaugen skole, auditorium Q
Dato: 9. feb 2010
Tid: 16:00

Forelesningen er åpen for alle.

Universitetet i Bergen
Moderne kunst 200-nivå
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Fagområde kunsthistorie

Transcendental Physics