Time Suspended

Time Suspended er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kunsthall, Witte de With i Rotterdam og Stiftelsen Egil Raftos Hus i Bergen. Prosjektet består av en dokumentasjonsutstilling og et seminar.

UTSTILLING
I november 2002, reiste kunstnerne Herman Asselberghs, Els Opsomer og skribenten Pieter Van Bogaert til Palestina i 10 dager. Deres forkunnskaper om konflikten mellom Israel og Palestina var begrenset og hovedsaklig basert på beskrivelser fra media. Under oppholdet i Palestina, opplevde de imidlertid at disse beskrivelsene ikke makter å formidle dagliglivets kompleksitet. To år senere publiserte de boken TIME SUSPENDED, som representerer en alternativ virkelighetsbeskrivelse av situasjonen.

Trioen har også satt sammen en utstilling der nye arbeider går i dialog med verk som er produsert i løpet av de siste femti årene. Utstillingen presenterer et personlig perspektiv og utfordrer medias fremstilling av situasjonen i Israel/Palstina. Gjennom bruk av bilder og film fra flere tiår tilbake og frem til i dag, tydeliggjøres det uforanderlige og tidløse ved konflikten. I dag kan det se ut til at lite har endret seg. 1948, 1967, 1987, 1993 og 2000 er historiske øyeblikk med gjentagende ødeleggende virkning på det Israelske og Palestinske folket. Bilder fra historien blir til bilder av nåtid. Militære overgrep, væpnet motstand, grenseposter, blokkerte veier, blodige overfall, foreldreløse barn, Sharon og Arafat. Bildene er de samme, men erkjennelsen av tingenes stillstand gjør at de nåtidige slår hardere, er mer opprivende og grusomme.

Time Suspended ble første gang satt opp i Witte de With, Rotterdam. For utstillingen i Bergen har trioen også inkludert prosjektet Transit av den Palestinske kunstneren Taysir Batniji. Transit underbygger det tidløse aspektet i Time Suspended ved å ta utgangspunkt i den stillestående ventingen som er så karakteristisk for denne konflikten; å vente på passet, å vente ved grensen, i transittsonen, ved ‘checkpoint’ og på neste portforbud. Å vente på nye angrep og neste gjengjeldelse. Å vente på at alt dette skal være over.

Utstillingens hovedfilmer:

a.m. / p.m. 2004
Herman Asselberghs
I verket A.M / P.M. glir bilder fra et bylandskap hvor mennesker er totalt fraværende. På et lydspor forteller en kvinne sin livshistorie, en fiktiv historie, basert på Asselberghs opplevelser fra reisen i Palestina.

Transit, 2004
Taysir Batniji
Transit dokumenterer den uendelige ventetiden og de vanskelige forholdene for reisende Palestinere.

imovie[one]: The agony of Silence, 2003
Els Opsomer
Utformet som et videobrev reiser filmen spørsmål ved hvordan mennesket kan beholde sin verdighet i et område der vold er en del av hverdagen.

Ici et Ailleurs, 1974
Jean-Luc Godard & Anne Marie Miéville
Det som skulle bli en beskrivelse av livet i de palestinske flyktningeleirene i 1970, endte opp med å bli en refleksjon over filmens betydning i historieskrivningen fire år senere. I Ici et Ailleurs vever Godard og Miéville sammen fortid og nåtid, lyd og bilde.

Videotek/ Dokumentasjons rom.
Utstillingen inkluderer også et bibliotek med historiske dokumenter og videoer fra 70-tallet og frem til i dag. Her presenteres verk av Amos Gitai, Jayce Salloum & Elia Suleiman, Simone Bitton & Catherine Poitevin, Azza El-Hassan, Ra’anan Alexandrowicz, Rashid Mashawari og Saed Andoni, samt bøker av Amira Hass, Baruch Kimmerling, Rafi Segal & Eyal Weizman, Michael Sorkin, Tanya Reinhart, Roanne Carey, Josie Sandercock, Tony Kushner, Elias Sanbar og Edward Said.

Omvisning for medlemmer og publikum:
Torsdag 27. januar kl. 17.30

Søndag 20. februar kl. 11.00 (omvisning for barn)
Søndag 20. februar kl. 14.00

SEMINAR OG FILMVISNING

Bergen Kunsthall inviterer i samarbeid med Stiftelsen Egil Raftos Hus til to seminarer, en filmvisning og et foredrag. Tema for disse arrangementene er på ulike måter knyttet opp mot utstillingen Time Suspended.

Fredag 21. januar kl. 10.30
Artist talk.
Presentasjon og diskusjon med kunstnerne i Time Suspended.

Onsdag 2. februar, kl. 18-21
Seminar: Menneskelige utfordringer under langvarige konflikter
Deltakere: Representanter fra Den norske Helsingforskomité, Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen og Flyktningerådet. Innlederne vil snakke om de menneskelige utfordringene ved å leve i områder preget av langvarige konflikter, hvordan frykt kan lede til hat og undergraving av identitet og menneskeverd.

Mandag 7. februar , kl. 20.00
Film: Seoul Train, 2004
Filmen gir et rystende bilde av situasjonen for Nord Koreanere på flukt fra et av verdens mest brutale regime. Filmen viser kontrasten mellom den langsomme tiden som preger flyktningers venting og de korte sekundene som kan skille mellom frihet og fangeskap, mellom liv og død. Filmen vises for første gang i Norge.
Varighet 54 min.

Torsdag 10. februar, kl. 19 – 21
Pascal Khoo Thwe – Fra de grønne ånders land
Den burmesiske forfatteren Pascal Khoo Thwe kommer til Bergen for å presentere sin nye bok “Fra de grønne ånders land”. Mens utstillingen Time Suspended diskuterer det stillestående i en langvarige konflikter, tar Thwe for seg Burmas situasjon idag og utfordringene fremover for et folk på flukt.. Pascal Khoo Thwe lever i eksil i England.

Dato: 21. Januar – 27. Februar 2004
Utstilling og seminar

Kunstnere: Herman Asselberghs, Els Opsomer, Pieter Van Bogaert & Taysir Batniji